Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT za 2017 rok

ulga prorodzinna

1. Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?

W rozliczeniu PIT za 2017r. można odliczyć ulgę prorodzinną bezpośrednio od kwoty podatku do zapłaty lub wnieść o przelanie niewykorzystanej kwoty tej ulgi na rachunek bankowy. Dotyczy to w szczególności podatników słabiej zarabiających, którzy nie wykażą podatku do zapłaty.

ulga prorodzinna

2. Jakiej wysokości przysługuje ulga prorodzinna?

92,67zł / miesiąc na pierwsze dziecko – czyli 1112,04 zł za cały rok
92,67zł / miesiąc na drugie dziecko – 1112,04 zł za cały rok
166,67zł / miesiąc na trzecie dziecko – 2000,04 zł za cały rok
225,00zł / miesiąc na czwarte i kolejne dziecko – 2700 zł za cały rok

3. Jakie są limity?

Limity dochodowe dotyczą rozliczenia ulgi prorodzinnej jedynie na pierwsze dziecko. Nie można przekroczyć kwoty 112000zł – w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków lub osób posiadających status samotnego rodzica. W pozostałych przypadkach jest to limit 56000zł.

4. Jak wypełnić zeznanie roczne?

W celu skorzystania z ulgi prorodzinnej należy w zeznaniu rocznym za 2017 rok wypełnić załącznik PIT-O, podając PESEL lub datę urodzenia z imieniem i nazwiskiem dziecka pozostającym na wychowaniu. Zaznacza się także ilość miesięcy, za które ulga przysługuje. Wystarczy jeden dzień sprawowania opieki nad dzieckiem w danym miesiącu, aby ulga przysługiwała za cały ten miesiąc.

5. Czy ulga prorodzinna dotyczy wszystkich rodziców?

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, niezależnie od ich ilości. W rezultacie raz w roku może powodować spory zastrzyk gotówki.
Z ulgi prorodzinnej można skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 18 lub 25 roku życia – w przypadku trwania nauki. Na dzieci pobierające rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny ulga prorodzinna przysługuje przez całe życie.

Komentarze