Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

rodzice z dzieckiem

Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej, czyli popularnej ulgi na dziecko. Poza wprowadzanym przez Rząd programem „500 zł na dziecko”, jest to bardzo istotna pomoc dla większości Polaków, którzy posiadają potomstwo. Możliwość odliczenia oraz wysokość tej ulgi, zależy od kliku czynników, które wyjaśniamy poniżej.

rodzice z dzieckiem

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2015 r.?

Z ulgi mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko (single, rozwodnicy, wdowcy), które nie przekroczyły rocznego dochodu 56.000 zł oraz rodzice, którzy pozostają w związku małżeńskim, a łączny dochód obu małżonków w skali roku nie przekroczył 112.000 zł (dotyczy tylko rodzin z jednym dzieckiem).

Rodzic samotnie wychowujący dziecko (dzieci) to w szczególności osoba, która rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko będąc kawalerem/panną, wdowcem/wdową, po rozwodzie, gdy współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę ograniczenia wolności.

Do dochodów, które należy wziąć pod uwagę, obliczając łączny roczny dochód, zaliczają się dochody opodatkowane skalą podatkową (18 i 32 procent), podatkiem liniowym oraz dochody wyszczególnione z formularzu PIT-38 (zbycie akcji, dochody z udziału w spółkach, z papierów wartościowych i ich pochodnych). Sumę tych dochodów należy pomniejszyć o sumę zapłaconych składek ZUS (nie dotyczy to składek, których podstawę stanowi dochód nie podlegający wg ustawy opodatkowaniu lub od którego zaniechano poboru podatku).

Z ulgi nie skorzystają osoby rozliczające się wg formularzy PIT-39 (zbycie nieruchomości), PIT-38 (zbycie akcji lub innych dochodów kapitałowych) i PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany). Prawo do ulgi mają rodzice rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-37 i PIT-36).

Czy wiesz, że…

Rozliczając PIT za pomocą programu lub przez stronę internetową, ulga na dziecko zostanie obliczona automatycznie? Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Ilość dzieci a wysokość odliczenia

Posiadając:

  • 1 dziecko – miesięcznie odliczymy 92,67 zł (1112,04 zł rocznie)
  • 2 dzieci – miesięcznie odliczymy za każde 92,67 zł czyli 185,34 zł (2224,08 zł rocznie)
  • 3 dzieci – miesięcznie odliczymy za pierwsze dwa 92,67 zł, za trzecie 166,67 zł, czyli łącznie 352,01 zł (4224,12 zł rocznie)
  • 4 dzieci – miesięcznie odliczymy za pierwsze dwa 92,67 zł, za trzecie 166,67 zł, za czwarte 225 zł, czyli łącznie 577,01 zł (6924,12)

Ulgę za każde kolejne dziecko liczymy tak, jak za czwarte (225 zł miesięcznie).

Prawo do ulgi prorodzinnej jest ograniczone, jeżeli dziecko osiągnie wiek 18 lat i nie kontynuuje nauki, wejdzie w związek małżeński (nawet dziecko niepełnoletnie), ukończy 25 lat lub osiągnie roczny dochód powyżej 3.089 zł brutto. Ulgę dostaną natomiast rodzice dziecka, pobierającego dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, niezależnie od wieku podopiecznego.

Nowością wprowadzoną wraz z PIT za 2014 rok, jest możliwość wnioskowania (formularz PIT/UZ) o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko. Dotyczy to osób zarabiających na tyle mało (lub wychowujących tak dużo dzieci), że nie są w stanie wykorzystać w całości odliczenia za wychowanków. Zwrot jest możliwy tylko do wysokości sumy składek na ZUS i składek zdrowotnych (rozliczanych przez rodzica/rodziców w zeznaniu podatkowym).

Jak złożyć deklarację PIT, by móc skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Wypełniamy załącznik PIT/O oraz deklarację PIT-37 lub PIT-36. Należy pamiętać, że ulgę odliczamy od podatku, nie zaś od dochodu. Wniosek o zwrot części niewykorzystanej ulgi prorodzinnej składa się na formularzu PIT/UZ.

 

Zobacz do kiedy możesz złożyć deklaracje PIT!

Komentarze