Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT

wózek inwalidzki

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mogą odliczyć od dochodu koszty związane z rehabilitacją lub ułatwianiem czynności życiowych. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, z którego dowiesz się kto może skorzystać z tej ulgi.

wózek inwalidzki

Istnieją dwa sposoby rozliczania ulgi rehabilitacyjnej: ograniczone kwotowo (do pewnej wysokości wydatki są zwracane, powyżej już nie) i nieograniczone. Popularniejszym rozwiązaniem jest to pierwsze, ponieważ w tym wypadku wydatki nie wymagają udowadniania ich poniesienia.

Jakie wydatki można odliczyć?

Korzystając z tej ulgi można odliczać wydatki na takie cele jak m.in.:

  • przebudowa/przystosowanie miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do jej potrzeb (wynikających bezpośrednio z jej niepełnosprawności)
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
  • za zabiegi rehabilitacyjne
  • zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych lub pomocnych przy rehabilitacji oraz ułatwiających czynności życiowe
  • utrzymanie psa-przewodnika
  • opłacanie tłumacza języka migowego i/lub przewodnika osób niewidomych
  • kolonie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do 25 roku życia

Wydatki na leki odliczane są powyżej 100 zł (czyli odliczana jest różnica: koszt leków – 100 zł = ulga). Ważne jest, by mieć zaświadczenie od lekarza o konieczności przyjmowania leków oraz fakturę z apteki.

Nie można odliczać wydatków poniesionych na przedmioty, które mogą służyć także osobom, które nie są niepełnosprawne (materace, sprzęt AGD itd).

Czy wiesz, że…

Rozliczająć swój PIT przez internet lub za pomocą programu, łatwo odliczysz wszystkie przysługujące Ci ulgi, w tym ulgę rehabilitacyjną. System automatycznie wykona wszystkie niezbędne obliczenia. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi skorzystają osoby niepełnosprawne oraz osoby, które mają pod opieką osoby niepełnosprawne (są na ich utrzymaniu). Są to współmałżonkowie tych osób, dzieci (własne, obce, przysposobione), pasierbowie, rodzice (również teściowie), macocha, ojczym, synowe i zięciowie. Warunkiem skorzystania z ulgi przez te osoby jest nieprzekroczenie przez osobę niepełnosprawną kwoty 9120 zł dochodu rocznego.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Osoba niepełnosprawna powinna posiadać dowód na to, że jest osobą niepełnosprawną (orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności), natomiast opiekunowie powinni posiadać dowód na pokrewieństwo (akta osobowe). Dodatkowo należy zachować wszelkie dowody poniesionych wydatków, w szczególności faktury i potwierdzenia przelewów z banku. Paragony są nieakceptowane.

 

Dowiedz się jak można złożyć PIT i do kiedy trzeba to zrobić!

Komentarze