W jakich przypadkach nie płaci się opłaty skarbowej?

pieniądze
UWAGA! JUŻ CZAS ROZLICZYĆ PIT za 2020!: Kliknij i pobierz darmowy program

Opłata skarbowa jest obowiązkową opłatą na rzecz państwa, którą należy uiścić w momencie składania niektórych wniosków. Dotyczy to spraw związanych m.in. z wydawaniem zaświadczeń, koncesji, odpisów oraz dokonywaniem innych czynności urzędowych na nasz wniosek.

pieniądze

Obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej następuje w momencie, gdy składamy wniosek. Na wpłatę w kasie lub przelew mamy 3 dni. Dowodem poświadczającym dokonanie wpłaty może być zaświadczenie od pracownika w kasie urzędu, potwierdzenie przelewu na poczcie, w banku lub wydruk potwierdzenia przelewu internetowego. Wysokość opłaty zależy od czynności urzędniczych i/lub składanego wniosku, a można ją sprawdzić w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Z obowiązku opłacania tej daniny zwolnione są m.in. takie podmioty, jak:

  • jednostki budżetowe (policja, straż pożarna, domy kultury, domy dziecka itp)
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • państwa obce, ich ambasady, konsulaty i siły zbrojne (pod warunkiem wzajemności)
  • osoby, które w momencie składania wniosku, przedstawią zaświadczenie o korzystanio z pomocy opieki społecznej
  • organizacje pożytku publicznego

Dodatkowo, z opłaty skarbowej zwolnione są wszystkie wnioski składane w sprawach alimentów, opieki, zatrudnienia i wynagrodzenia za wykonywaną pracę, szkolnictwa i nauki, ochrony zdrowia, a także pomocy socjalnej. Co ciekawe, opłaty skarbowej nie zapłacą również osoby, które wnioskują lub wnoszą o dokonanie czynności urzędowej w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Warto również wiedzieć, że gdy przebywamy za granicą i korzystamy z pomocy konsularnej oraz opłaciliśmy opłatę konsularną, również jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacenia opłaty skarbowej.

Komentarze