Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka

dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o kredyt na nieruchomość lub inne cele, mogą zostać poproszone przez bank o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. W przypadku małżeństw, które posiadają wspólność majątkową, o taki dokument może ubiegać się oboje małżonków, ale może ubiegać się też tylko jedno z nich – dostanie wtedy zaświadczenie również za współmałżonka.

dokumenty

Kto może obiegać się o takie zaświadczenie?

O zaświadczenie mogą ubiegać się małżeństwa, które posiadają wspólność majątkową, lecz także osoby rozwiedzione (ale tylko w zakresie zaległości podatkowych, które powstały w trakcie trwania wspólności majątkowej). W przypadku braku zaległości, wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, w przeciwnym przypadku będzie to zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych.

<div class=”przyklad”>Przykład: Anna i Wojciech planują kupić mieszkanie. Okazuje się jednak, że Wojciech nie zapłacił podatku na łączną kwotę 290 zł. Anna, która złożyła wniosek, otrzyma zatem zaświadczenie o zaległości podatkowej małżonka w wysokości 290 zł.</div>

Warto wiedzieć, że osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową, nie potrzebują zgody współmałżonka na wnioskowanie o takie zaświadczenie.

Co należy przygotować?

Przede wszystkim potrzebny będzie wniosek o wydanie zaświadczenia, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio pobrać i wypełnić w placówce. Istnieje również możliwość sformułowania takiego wniosku samodzielnie. Drugim wymaganym dokumentem jest oświadczenie o pozostawaniu ze współmałżonkiem we wspólności majątkowej (można go pobrać tutaj lub wypełnić w urzędzie).

By wniosek był skuteczny, należy opłacić jeszcze opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Wpłaty można dokonać przelewem (na konto urzędu gminy lub miasta, w którym składasz wniosek) lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Gdzie można składać wniosek o zaświadczenie?

Wszystko zależy od tego, jakie podatki płaci współmałżonek. W urzędzie skarbowym składamy wniosek, gdy dotyczy on podatku PIT, VAT, PCC, od spadków i darowizn, zryczałtowany podatek (np. w formie Karty Podatkowej itp.), podatku tonażowego. W urzędzie gminy/miasta można składać, gdy małżonek płaci podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek leśny i/lub podatek rolny. Wnioski można składać również w urzędzie celnym.

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Komentarze

PIT