Zmiany w PIT 2019

podatek tax

Od 2019 roku rozliczenie rocznego zeznania podatkowego ma być dla przeciętnego Pana Kowalskiego jeszcze prostsze. Ministerstwo Finansów wprowadza w życie zmiany, które mają na celu usprawnienie corocznej procedury rozliczania się z Fiskusem oraz wniesienie korzyści dla petenta.

Po pierwsze, zeznania podatkowe będą przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową. KAS wypełni za Nas roczne zeznanie podatkowe bez konieczności dodatkowego składania wniosku w tej spawie.

Ponad to dla osób korzystających z e-PIT lub samodzielnie rozliczających się drogą elektroniczną, czas na zwrot nadpłaconego podatku zostanie skrócony do 45 dni.

Z e-PIT, na chwilę obecną, skorzystać będą mogli podatnicy rozliczający się:

  • indywidualnie,
  • wspólnie z małżonkiem,
  • samotnie wychowujące dziecko.

Już od 15 lutego br na stronie podatki.gov.pl zostanie uruchomiony panel za pośrednictwem, którego podatnicy będą mogli sprawdzić przygotowane rozliczenie podatkowe, zaakceptować je lub wprowadzić zmiany.

System ma być na tyle rozbudowany aby na podstawie przechowywanych w KAS danych uwzględniać ulgi podatkowe, z których petent do tej pory korzystał.

Kolejną ważną zmianą jest zwiększenie kwoty zwolnionej z podatku. W 2019 roku kwota od której nie będzie trzeba płacić podatku wzrasta 6600zł do 8000zł.

Należy pamiętać, że kwota ta jest łączną kwotą pozyskanego przez podatnika dochodu, ze wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu.

Oznacza to, że jeżeli przeciętny Pan Kowalski w roku 2018 zarobił 8000 zł brutto (lub mniej) to kwota jego podatku wynosi równe 0zł.

Kolejną dość istotną zmianą jest obniżenie podatku CIT.

CIT z języka ang. Corporate Income Tax to nic innego jak podatek dochodowy od spółek, przedsiębiorstw, odliczany od dochodów osób prawnych.

Tego roczna zmiana przewiduje obniżenie stawki CIT dla małych firm. Od 2019 roku stawka ta wyniesie 9% i będzie obowiązywała tych przedsiębiorców, których łączny przychód ze sprzedaży, w skali roku, nie przekroczy 1,2 mln euro oraz dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli swoją przygodę z biznesem.

Jak widać nowy rok dla podatników przyniesie kilka korzyści, które ułatwią nam życie. Stopniowo wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie oraz przyśpieszenie obowiązujących procedur.

Komentarze