Zmiany w rozliczaniu ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu PIT za 2017 rok

pit

Kogo dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz osoby, które je utrzymują. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę utrzymującą osobę niepełnosprawną jest limit rocznego dochodu niepełnosprawnego w wysokości 9120zł.

Osoby niepełnosprawne to:

 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – należą do I, II lub III grupy inwalidzkiej;
 • osoby posiadające rentę o całkowitej niezdolności do pracy, ale także rentę socjalną, bądź szkoleniową;
 • osoby do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

pit
Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?

Wydatki nielimitowane – można odliczyć całą poniesioną kwotę wydatków:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkania, bądź domu w związku z przystosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • adaptacja samochodu
 • zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • odpłatne pobyty w sanatoriach lub na turnusach rehabilitacyjnych
 • opieka pielęgniarska nad osobą niemogącą się samodzielnie poruszać
 • koszt tłumacza migowego
 • kolonie i obozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 25-go roku życia

Wydatki limitowane – maksymalnie 2280zł do odliczenia:

 • przewodnicy osób niewidomych lub mających trudności z samodzielnym poruszaniem się
 • utrzymanie psa asystującego
 • używanie samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej na konieczne zabiegi

Wydatki na leki – nadwyżka ponad 100zł / miesiąc.
Odliczyć można jedynie leki, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł, np. PFRON.

Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w załączniku PIT-O na podstawie faktur, paragonów lub innych dowodów zapłaty.

Komentarze