Urząd Skarbowy Hrubieszów

Urząd Skarbowy Hrubieszów

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie

Urząd Skarbowy
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11
22-500 Hrubieszów

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 84 6966388
fax. 84 6966365

Urząd Skarbowy Hrubieszów
Urząd Skarbowy w Hrubieszowie (fot. Google)

e-mail

us2605@lb.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.us-hrubieszow.is.lublin.pl/

Numery Kont

CIT – 29 1010 1339 0239 9522 2100 0000
VAT – 76 1010 1339 0239 9522 2200 0000
PIT – 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
20 1010 1339 0239 9522 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
36 1010 0055 0200 6050 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie obsługuje mieszkańców Hrubieszowa oraz gmin Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak uzyskać zaświadczenia o wysokości dochodu w US w Hrubieszowie?

Aby uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie podanie o wydanie takiego zaświadczenia. Podanie to złożyć można w hrubieszowskiej skarbówce zarówno drogą pocztową, jak i złożyć osobiście w jego siedzibie.

Z samym złożeniem podania, nie jest związana żadna opłata. Jest ona pobierana za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 PLN. Należy ją uiścić w kasie albo na rachunek bankowy urzędu miasta, który jest właściwy ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać wskazane zaświadczenie. Potwierdzenie uiszczenia tej opłaty należy przedłożyć wraz z podaniem o wydanie zaświadczenia albo w ciągu trzech dni od jego złożenia w urzędzie.

Co więcej, jeśli w sprawie udziela się pełnomocnictwa albo prokury, to konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN. Jeśli jednak małżonkowie wspólnie złożyli zeznanie podatkowe, to do odebrania zaświadczenia nie jest konieczne udzielenie pełnomocnictwa.

Uzyskane w US Hrubieszów zaświadczenie o wysokości dochodu potwierdza stan prawny oraz faktyczny istniejący w dniu jego wydania. Ważne jest, że zaświadczenie wydawane jest w granicach żądania wnioskodawcy. Hrubieszowski urząd zobowiązany jest przepisami prawa do wydania przedmiotowego zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania o jego wydanie.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz