Urząd Skarbowy Lipno

Urząd Skarbowy Lipno

Urząd Skarbowy w Lipnie

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 4
87-600 Lipno

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 54 2872846
fax. 54 2872846

Urząd Skarbowy Lipno
Urząd Skarbowy w Lipnie (fot. Google)

e-mail

us0410@kp.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/lipno/

Numery Kont

CIT – 21 1010 1078 0024 2422 2100 0000
VAT – 68 1010 1078 0024 2422 2200 0000
PIT – 18 1010 1078 0024 2422 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
12 1010 1078 0024 2422 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
81 1010 0055 0200 4100 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Lipnie obsługuje mieszkańców miast/gmin Lipno, Skępe, Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Chrostkowo, Kikół, Lipno, Tłuchowo i Wielgie.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Lipnie?

W US w Lipnie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli w zeznaniu bądź deklaracji:

– wykazano nienależne zobowiązanie podatkowe,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości, która jest większa od należnej i dokonano wpłaty zadeklarowanego podatku,

– wykazano nadpłatę w wysokości mniejszej niż należna.

Jeśli występuje jedna z powyższych sytuacji, trzeba złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, a jednocześnie złożyć korektę przedmiotowego zeznania wraz z jej uzasadnieniem.

Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie lipieńskiej skarbówki albo przesłać do niej drogą pocztową (US Lipno, 87-600 Lipno, ul. Staszica 4).

Jeśli podatnik nie występuje osobiście, a przez pełnomocnika, to wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa). Co istotne, z udzieleniem pełnomocnictwa jest związana opłata skarbowa w kwocie 17,00 PLN. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Podatnik, w stosunku do którego została wydana decyzja dotycząca stwierdzenia nadpłaty lub odmawiająca stwierdzenia nadpłaty, ma prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz