Urząd Skarbowy Łuków

Urząd Skarbowy Łuków

Urząd Skarbowy w Łukowie

Urząd Skarbowy
ul. Międzyrzecka 72a
21-400 Łuków

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 25 798-29-21
fax. 25 798-29-21 w.24

Urząd Skarbowy Łuków
Urząd Skarbowy w Łukowie (fot. Google)

e-mail

us2613@lb.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.us-lukow.is.lublin.pl/

Numery Kont

CIT – 88 1010 1339 0001 4322 2100 0000
VAT – 38 1010 1339 0001 4322 2200 0000
PIT – 85 1010 1339 0001 4322 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
79 1010 1339 0001 4322 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
64 1010 0055 0200 6130 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Łukowie obsługuje mieszkańców Łukowa, Stoczka Łukowskiego oraz gmin Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków i Wola Mysłowska.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w łukowskiej skarbówce

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Łukowie należy złożyć jeżeli nastąpiła jedna z poniższych sytuacji:

– w zeznaniu lub deklaracji wykazano nienależne zobowiązanie podatkowe,

– w zeznaniu lub deklaracji wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i dokonany wpłaty tego podatku,

– w zeznaniu lub deklaracji wykazano nadpłatę w wysokości, która jest mniejsza od należnej.

Należy wówczas w łukowskim fiskusie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą błędnie złożonego zeznania i jej uzasadnieniem. Dokumenty te można złożyć w siedzibie US Łuków albo przesłać do niego pocztą: 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 72a.

Jeżeli wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatnik nie składa osobiście, a przez pełnomocnika, to wraz z tym wnioskiem należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo jego urzędowo poświadczony odpis (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa). W przypadku udzielenie pełnomocnictwa, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje, jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Od decyzji stwierdzającej nadpłatę albo odmawiającej jej stwierdzenia podatnikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz