Urząd Skarbowy Malbork

Urząd Skarbowy Malbork

Urząd Skarbowy w Malborku

Urząd Skarbowy
ul. Kopernika 10
82-200 Malbork

Godziny otwarcia:

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30
KASY:
Poniedziałek: 8:00 do 17:00
Wtorek: 8:00 do 15:00
Środa: 8:00 do 15:00
Czwartek: 8:00 do 15:00
Piątek: 8:00 do 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 55 2702222
fax. 55 2702244

Urząd Skarbowy Malbork
Urząd Skarbowy w Malborku (fot. Google)

e-mail

us2214@pm.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://is.gdansk.pl/usmalbork

Numery Kont

CIT – 47 1010 1140 0023 3622 2100 0000
VAT – 94 1010 1140 0023 3622 2200 0000
PIT – 44 1010 1140 0023 3622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
38 1010 1140 0023 3622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
90 1010 0055 0202 2140 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Malborku obsługuje mieszkańców Malborka, Krynicy Morskiej oraz gmin Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo,

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Malborku

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Uzyskanie zaświadczenie o wysokości dochodu w US w Malborku

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Malborku osobiście w jego siedzibie albo drogą pocztową.

Opłaty nie pobiera się za złożenie wniosku, lecz za wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Niezbędne jest wobec tego uiszczenie opłaty w wysokości 17,00 PLN. Można tego dokonać w kasie albo na rachunek bankowy urzędu miasta, który jest właściwy z uwagi na siedzibę fiskusa. Potwierdzenia dokonania tej opłaty przedkłada się w malborskiej skarbówce razem z wnioskiem o wydanie zaświadczenia albo w terminie trzech dni od jego złożenia.

Istotne jest również, że jeżeli w sprawie wydania powyższego zaświadczenia udzielone zostanie pełnomocnictwa bądź prokura, to należy także uiścić opłatę skarbową, która jest związana z jego udzieleniem. Wynosi ona obecnie 17,00 PLN. Jednak jeśli zaświadczenie odbierane jest przez małżonka, z którym wspólnie złożone zostało zeznanie podatkowe, to nie jest konieczne udzielenie pełnomocnictwa.

US w Malborku wydaje zaświadczenie o dochodzie potwierdzające stan faktyczny i prawny istniejący w dniu jego wydawania. Zaświadczenie to jest wydawane jedynie w granicach żądania wnioskodawcy. US Malbork zobowiązany jest wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz