Co się dzieje z majątkiem wspólnym małżeństwa przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka po liberalizacji przepisów z marca 2020 dla wielu dłużników stała się receptą na oddłużenie. Czy jest to łatwa droga, z czym się wiąże i co się dzieje ze wspólnym majątkiem małżeństwa? Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to stan, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli. Zaciągnięte przez niego zadłużenia narastają do momentu, aż konsument lub jego wierzyciel zgłosi wniosek do sądu upadłościowego, w celu ogłoszenia upadłości i ewentualnego umorzenia długów. Proces ten łączy się z wyprzedaniem wszystkich ruchomości i nieruchomości upadłego oraz zajęciem przez…

Read More