Urząd Skarbowy Kamienna Góra

Urząd Skarbowy Kamienna Góra

Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze

ul. Papieża Jana Pawła II 18
58-400 Kamienna Góra

Godziny otwarcia US Kamienna Góra:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 75 7449360
fax. 75 7449392

Urząd Skarbowy Kamienna Góra
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze (fot. Google)

e-mail

us0208@ds.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

www.us-kamiennagora.pl

Numery Kont

CIT – 13 1010 1674 0004 9122 2100 0000
VAT – 60 1010 1674 0004 9122 2200 0000
PIT – 10 1010 1674 0004 9122 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych **
04 1010 1674 0004 9122 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
53 1010 0055 0200 2080 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie obsługuje mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, miasta Kamienna Góra oraz gmin: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Rozliczenie podatkowe CIT w Urzędzie Skarbowym Kamienna Góra

Każdy podatnik, który jest przedsiębiorcą lub zarządcą spółki w świetle polskiego prawa podatkowego postrzegany jest jako osoba prawna. Osoba prawna podlegająca pod obowiązek podatkowy rozlicza pozyskane dochody na podstawie podatku CIT. CIT jest podatkiem bezpośrednim co znaczy, że jego wartość rozliczamy bezpośrednio z urzędem skarbowym w Kamiennej Górze. Wartość CIT-u zależna jest od wysokości dochodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo lub spółkę w ciągu trwania roku podatkowego.
Osoba prawna ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w terminie nie przekraczającym 31 marca. Oczywiście tak jak w przypadku PIT-ów, w razie błędnie wyliczonej deklaracji przedsiębiorca ma możliwość a zarazem obowiązek, złożenia do niej korekty. Składając korektę osoba prawna winna jest pamiętać aby mimo wszystko zachować termin obowiązujący ją do rozliczenia należności z urzędem podatkowym. W przypadku nie dotrzymania obowiązującego terminu, urząd skarbowy Kamienna Góra ma prawo nałożyć na podatnika odsetki z tytułu zwłoki uregulowania należności. To samo dotyczy samego terminu składania deklaracji. Jeżeli przedsiębiorca lub zarządca spółki nie złoży deklaracji podatkowej w terminie, urząd skarbowy nałoży na osobę prawną grzywnę z tytułu uchylenia się od obowiązku podatkowego.
Dodatkowo osoba prawna ma również możliwość przekazania 1% podatku na OPP. W zależności od ilości składanych deklaracji, na każdą przypada jeden procent. Wartość 1% podatku przedsiębiorca może jednocześnie przekazać na więcej niż jedną organizację pożytku publicznego, należy jednak pamiętać, że łączna wartość deklarowanych kwot nie może przekraczać wartości 1% podatku.
Przelew w imieniu podatnika wykonuje urząd skarbowy. Odbywa się to mniej więcej w okresie lipca-sierpnia.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz