Urząd Skarbowy Kozienice

Urząd Skarbowy Kozienice

Urząd Skarbowy w Kozienicach

Urząd Skarbowy
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

Godziny otwarcia US Kozienice:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 48 611-22-59
fax. 48 611-2833

Urząd Skarbowy Kozienice
Urząd Skarbowy w Kozienicach (fot. Google)

e-mail

us1408@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uskozienice/

Numery Kont

CIT – 20 1010 1010 0007 0722 2100 0000
VAT – 67 1010 1010 0007 0722 2200 0000
PIT – 17 1010 1010 0007 0722 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
11 1010 1010 0007 0722 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
82 1010 0055 0201 4080 0007 0000

Sumy depozytowe – zajęcia egzekucyjne
91 1010 1010 0007 0713 9120 0000

Opłata skarbowa
39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Kozienicach obsługuje mieszkańców gmin Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Kozienicach

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach?

Podanie w celu uzyskania zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu należy złożyć w kozienickim fiskusie. Konieczny jest pisemny wniosek, który można złożyć osobiście w siedzibie US Kozienice albo przesłać na jego adres drogą pocztową.

Opłaty nie pobiera się za złożenie wniosku, ale za wydanie zaświadczenia. Konieczne jest więc uiszczenie opłaty w kwocie 17,00 PLN. Należy ją uiścić na rachunek bankowy albo w kasie urzędu miasta, który jest właściwy ze względu na siedzibę urzędy skarbowego. Potwierdzenia uiszczenia tej opłaty należy przedłożyć w US w Kozienicach jednocześnie z podaniem albo w ciągu trzech dni od jego złożenia.

Dodatkowo, jeśli w sprawie wydania przedmiotowego zaświadczenia udziela się pełnomocnictwa lub prokury, to konieczne jest także uiszczenie opłaty skarbowej za jego udzielenie. Jej wysokości to 17,00 PLN. W sytuacji, jeżeli zaświadczenie w tej sprawie odbiera małżonek, z którym wspólnie zostało złożone zeznanie podatkowe, to udzielenie pełnomocnictwa nie jest konieczne.

Uzyskiwane w kozienickiej skarbówce zaświadczenie o wysokości dochodu potwierdza stan prawny oraz faktyczny istniejący w dniu jego wydawania. Ważne jest także, że zaświadczenie wydaje się jedynie w granicach żądania wnioskodawcy. Urząd Skarbowy w Kozienicach ma obowiązek wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od złożenia w tej sprawie podania.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz