Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Urząd Skarbowy
ul. Alojzego Felińskiego 2a
01-513 Warszawa

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

Centrala: 22 56 89 200
Kancelaria Urzędu: 22 56 89 206, 207, 208
Zaświadczenia 22 56-89,214, 216
Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 56-89-300,
fax.: 22 56-89-301

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (fot. Google)

e-mail

us1471@mz.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 20 1010 1010 0164 2122 2100 0000
VAT – 67 1010 1010 0164 2122 2200 0000
PIT – 17 1010 1010 0164 2122 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
11 1010 1010 0164 2122 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
60 1010 0055 0201 4710 0007 0000

Rachunek egzekucyjny
57 1010 1010 0164 2113 9120 1000

Opłata skarbowa
12 1030 1508 0000 0005 5003 7092

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługuje mieszkańców dzielnic Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy i Żoliborz.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Kto i jak może złożyć pismo w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym?

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym takie warszawskie dzielnice, jak Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy oraz Żoliborz. Ten warszawski fiskus jest także właściwy w zakresie podatku dochodowego podmiotów, które posiadają osobowość prawną, z siedzibą za granicą (nierezydentów), które osiągają w Polsce dochody na terenie województwa mazowieckiego albo na terenie co najmniej dwóch różnych województw.

Do I Mazowieckiego US wszystkie wnioski oraz pisma można kierować poprzez:

– wysłanie pisma tradycyjnie drogą pocztową na adres Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, ul. Alojzego Felińskiego 2a, 01-513 Warszawa.

– wysłanie faksu na numer 22 56-89-301.

złożenie pisma albo wniosku osobiście w siedzibie I Mazowieckiego US w Warszawie przy ul. Alojzego Felińskiego 2a.

– wysłanie maila na adres us1471@mz.mofnet.gov.pl (w przypadku zaświadczeń na adres us1471zaswiadczenia@mz.mofnet.gov.pl) – ważne jest, że mailowo kierowana może być tylko korespondencja nie mająca charakteru pisma procesowego czy urzędowego.

– wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego jest możliwe wysłanie pisma ogólnego do podmiotu publicznego, zaś pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/elektroniczne-przesylanie-tytulow-wykonawczych/6743fjhfvt można elektronicznie przesyłać tytuły wykonawcze.

PIT

Powiązane artykuły