Urząd Skarbowy Sandomierz

Urząd Skarbowy Sandomierz

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

Urząd Skarbowy
ul. Żydowska 1
27-600 Sandomierz

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 15 8331800
fax. 15 8331802

Urząd Skarbowy Sandomierz
Urząd Skarbowy w Sandomierzu (fot. Google)

e-mail

us2610@sk.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sandomierzu

Numery Kont

CIT – 54 1010 1238 0852 8322 2100 0000
VAT – 04 1010 1238 0852 8322 2200 0000
PIT – 51 1010 1238 0852 8322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
45 1010 1238 0852 8322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
21 1010 0055 0202 6100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Sandomierzu obsługuje mieszkańców Sandomierza oraz gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Sandomierzu

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Jak otrzymać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w sandomierskim fiskusie?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu, należy poprawnie i terminowo złożyć swoje zeznanie podatkowe. Zeznanie można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w urzędzie albo przesłać do niego pocztą.

Złożone zeznanie podatkowe jest sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez odpowiednie komórki organizacyjne sandomierskiej skarbówki. W wyniku tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz posiadanych przez podatnika zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– zaliczenie z urzędu nadpłaty na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących lub przyszłych, jeśli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia (zwrot następuje wówczas jedynie na pisemny wniosek podatnika).

Jeżeli US w Sandomierzu dokonuje zaliczenia nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych albo bieżących, to zobowiązany jest wydać w tym zakresie postanowienie. Podatnikowi przysługuje na nie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku, który wynika z zeznania rocznego następuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika albo inkasenta zobowiązanego do posiadania takiego rachunku lub gotówką w kasie sandomierskiego urzędu, czy też za pośrednictwem poczty. W celu otrzymania zwrotu nadpłaty w kasie urzędu, podatnik musi złożyć w tym zakresie pisemny wniosek (można po prostu dokonać adnotacji w zeznaniu podatkowym, w polu „Dodatkowe informacje”). Nadpłata, która jest przesyłana do podatnika przekazem pocztowy, zostaje pomniejszona o koszty jej przesłania w kwocie 1% kwoty przekazu oraz 5,20 PLN za przelew. Zwrot nadpłaty może zostać dokonany na rachunek bankowy podatnika, ale ważne jest, że nie ma on obowiązku posiadania go i może dokonać wyboru takiej formy zwrotu, która jest dla niego najdogodniejsza.

US Sandomierz ma obowiązek przekazania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania przez podatnika. Jeśli nie wywiąże się z tego terminu, to podatnik ma prawo do otrzymania nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz