Urząd Skarbowy Sandomierz

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

Urząd Skarbowy
ul. Żydowska 1
27-600 Sandomierz

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 15 8331800
fax. 15 8331802

Urząd Skarbowy Sandomierz
Urząd Skarbowy w Sandomierzu (fot. Google)

e-mail

us2610@sk.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 54 1010 1238 0852 8322 2100 0000
VAT – 04 1010 1238 0852 8322 2200 0000
PIT – 51 1010 1238 0852 8322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
45 1010 1238 0852 8322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
21 1010 0055 0202 6100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Sandomierzu obsługuje mieszkańców Sandomierza oraz miejscowości Adamczowice, Andruszkowice, Bazów, Beradz, Beszyce Górne, Bilcza, Błonie, Bogoria, Bogoria Skotnicka, Borek Klimontowski, Bożęcin, Bożydar, Buczek, Bystrojowice, Byszów, Byszówka, Chobrzany, Chodków Nowy, Chodków Stary, Chrapanów, Chwałki, Ciszyca, Czermin, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dacharzów, Daromin, Dąbie, Dębiany, Dmosice, Dobrocice, Doraz, Dwikozy, Dziewków, Dziurów, Faliszowice, Gałkowice, Gałkowice-Ocin, Gągolin, Gieraszowice, Gierlachów, Głazów, Gnieszowice, Gorzyczany, Goźlice, Górki, Góry Wysokie, Góry Pęchowskie, Grabina, Jachimowice, Janowice, Jantoniów, Jasienica, Jeziory, Józefków, Jugoszów, Kamieniec, Kamień Łukawski, Kępa Chwałowska, Kępa, Nagnajewska, Kępie, Kleczanów, Klimontów, Kobierniki, Koćmierzów, Kolecin, Kolonia Gałkowice, Komorna, Konary, Konary-Kolonia, Koprzywnica, Krobielice, Kroblice Pęchowskie, Krowia Góra, Królewice, Krzcin, Krzeczkowice, Lenarczyce, Linów, Linów-Kolonia, Łążek, Łojowice, Łoniów, Łoniów-Kolonia, Łukawa, Łukowiec, Malice, Milczany, Mściów, Nasławice, Nawodzice, Niedźwice, Nowa Wieś, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Nowy Kamień, Obrazów, Ocinek, Olbierzowice, Ossolin, Ostrołęka, Otoka, Pawłów, Pęchowiec, Pęchów, Pęczyny, Piaseczno, Piekary, Pielaszów, Piotrowice, Płaczkowice, Podszyn, Pokrzywianka, Polanów, Postronna, Przewłoka, Przezwody, Przybysławice, Radoszki, Rogacz, Romanówka, Rożki, Ruszcza-Kolonia, Ruszcza-Płaszczyzna, Rybnica, Ryłowice, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Samborzec, Skotniki, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Słupcza, Sośniczany, Stare Kichary, Stary Garbów, Strączków, Strochcice, Sucharzów, Sulisławice, Suliszów, Szczytniki, Szewce, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Śmiechowice, Śniekozy, Świątniki, Święcica, Świężyce, Świniary Nowe, Świniary Stare, Trzebiesławice, Trzykosy, Tułkowice, Ułanowice, Węgrce Szlacheckie, Węgrce Panieńskie, Wielogóra, Wierzbiny, Wilczyce, Wilkowice, Winiarki, Winiary, Wnorów, Wojcieszyce, Wólka Gieraszowska, Wygoda, Wysiadłów, Wyspa, Zagrody, Zajeziorze, Zakrzów, Zawichost, Zawidza, Zawierzbie, Zawisełcze, Zbigniewice, Zbigniewice-Kolonia, Zdanów, Złota, Żuków, Żurawica.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak otrzymać zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w sandomierskim fiskusie?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu, należy poprawnie i terminowo złożyć swoje zeznanie podatkowe. Zeznanie można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w urzędzie albo przesłać do niego pocztą.

Złożone zeznanie podatkowe jest sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez odpowiednie komórki organizacyjne sandomierskiej skarbówki. W wyniku tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz posiadanych przez podatnika zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– zaliczenie z urzędu nadpłaty na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących lub przyszłych, jeśli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia (zwrot następuje wówczas jedynie na pisemny wniosek podatnika).

Jeżeli US w Sandomierzu dokonuje zaliczenia nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych albo bieżących, to zobowiązany jest wydać w tym zakresie postanowienie. Podatnikowi przysługuje na nie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku, który wynika z zeznania rocznego następuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika albo inkasenta zobowiązanego do posiadania takiego rachunku lub gotówką w kasie sandomierskiego urzędu, czy też za pośrednictwem poczty. W celu otrzymania zwrotu nadpłaty w kasie urzędu, podatnik musi złożyć w tym zakresie pisemny wniosek (można po prostu dokonać adnotacji w zeznaniu podatkowym, w polu „Dodatkowe informacje”). Nadpłata, która jest przesyłana do podatnika przekazem pocztowy, zostaje pomniejszona o koszty jej przesłania w kwocie 1% kwoty przekazu oraz 5,20 PLN za przelew. Zwrot nadpłaty może zostać dokonany na rachunek bankowy podatnika, ale ważne jest, że nie ma on obowiązku posiadania go i może dokonać wyboru takiej formy zwrotu, która jest dla niego najdogodniejsza.

US Sandomierz ma obowiązek przekazania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania przez podatnika. Jeśli nie wywiąże się z tego terminu, to podatnik ma prawo do otrzymania nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

PIT

Powiązane artykuły