Urząd Skarbowy Siedlce

Urząd Skarbowy Siedlce

Urząd Skarbowy w Siedlcach

Urząd Skarbowy
ul. Piłsudskiego 68
08-110 Siedlce

Godziny otwarcia US Siedlce:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 10:00 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 25 6328720
fax. 25 6331525

Urząd Skarbowy Siedlce
Urząd Skarbowy w Siedlcach (fot. Google)

e-mail

us1426@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/ussiedlce/

Numery Kont

CIT – 54 1010 1010 0332 3922 2100 0000
VAT – 04 1010 1010 0332 3922 2200 0000
PIT – 51 1010 1010 0332 3922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
45 1010 1010 0332 3922 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
48 1010 0055 0201 4260 0007 0000

Opłata skarbowa
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Siedlcach obsługuje mieszkańców Siedlec oraz gmin Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn Poduchowny.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Siedlcach

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Jak w Urzędzie Skarbowym w Siedlcach złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

W US Siedlce należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli w zeznaniu albo deklaracji:

– wykazano nienależne zobowiązanie podatkowe,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i została dokonana wpłata tej zadeklarowanej kwoty,

– wykazano nadpłatę, której wysokość jest mniejsza niż należna.

Jeśli występuje jedna z powyższych sytuacji to należy w US w Siedlcach złożyć korektę zeznania podatkowego wraz z jej uzasadnieniem oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wszystkie te dokument można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Siedlcach albo przesłać je drogą pocztową na jego adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 68.

Co istotne, jeżeli wniosek o stwierdzenie nadpłaty jest składany przez pełnomocnictwa, to wraz z tym wnioskiem należy w siedleckim fiskusie złożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa). Przy udzielaniu pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie związanej z tym opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN. Zwolnienie z opłaty występuje w sytuacji udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Podatnikowi, w stosunku do którego wydano decyzję stwierdzającą nadpłatę albo odmawiającą jej stwierdzenia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz