Podkarpacki Urząd Skarbowy Rzeszów

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Urząd Skarbowy
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Godziny otwarcia US:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 17 8603086
fax. 17 8602152

Podkarpacki  Urząd Skarbowy Rzeszów
Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie (fot. Google)

e-mail

us1871@pk.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 45 1010 1528 0020 2022 2100 0000
VAT – 92 1010 1528 0020 2022 2200 0000
PIT – 42 1010 1528 0020 2022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
36 1010 1528 0020 2022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0201 8710 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie obsługuje mieszkańców całego województwa podkarpackiego.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak załatwić sprawę w Podkarpackim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie?

Jeżeli podatnik chce udać się do Podkarpackiego US w Rzeszowie w sprawie, która wymaga wyjaśnienia i uzgodnienia, to takie przyjęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 7.00-15.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00

By ułatwić i usprawnić załatwianie spraw urzędowych w tej podkarpackiej skarbówce zostały opracowane, a następnie udostępnione karty informacyjne, które zawierają wskazówki dotyczące sposobu załatwiania niektórych ważniejszych spraw w urzędzie oraz wymagań, które dotyczą postępowania w tych sprawach. Karty te są dostępne na stronie internetowej Podkarpackiego US w Rzeszowie.

W sprawie skarg i wniosków Naczelnik tego podkarpackiego fiskusa przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie można składać w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w Sali Obsługi Klienta, która mieści się na parterze budynku. Można je także przesłać na adres: Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, faksem pod numer (17) 86 42 152, pocztą elektroniczną na adres: us1871@pk.mofnet.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Skargi i wnioski powinny spełniać określone wymagania formalne, zarówno te przesyłane pocztą jak i te składane drogą elektroniczną. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. Pisma złożone bez tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli skarga lub wniosek zostaną złożone ustnie, to wyznaczony pracownik Urzędu sporządza protokół, który musi zostać podpisany przez wnoszącego skargę lub wniosek oraz przez przyjmującego zgłoszenie.

PIT

Powiązane artykuły