Stare kody PKWiU

Klasyfikacja PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług ma obowiązywać do końca marca 2021 r. Chodzi o takie produkty jak m.in. kosmetyki, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, części samochodowe oraz towary objęte podzieloną płatnością. Jak możemy dowiedzieć się z portalu pit.pl: „Kody PKWiU 2008 będą nadal stosowane przy podzielnej płatności do celów split payment, jeżeli projekt rozporządzenia rządu wejdzie w życie. Rozporządzenie pozwala także na stosowanie kodów PKWiU przy zawieraniu umów na odległość. Dotyczy to także komputerów i elektroniki (PKWiU…

Read More