Urząd Skarbowy Golub Dobrzyń

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Urząd Skarbowy
ul. dr. J.G. Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 56 4918020
fax. 56 4918049

Urząd Skarbowy Golub-Dobrzyń
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu (fot. Google)

e-mail

us0422@kp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 89 1010 1078 0053 1122 2100 0000
VAT – 39 1010 1078 0053 1122 2200 0000
PIT – 86 1010 1078 0053 1122 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
80 1010 1078 0053 1122 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
26 1010 0055 0200 4220 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu obsługuje mieszkańców miejscowości Golub-Dobrzyń, Bedewo, Biała Cegielnia, Błonie, Czarny Kozieł, Nowe Osiedle, Osiedle Sokołowskie, Parzybok, Podzamek, Ciechocin, Jesionka, Kujawy, Sęk, Elgiszewo, Franksztyn, Gierszówka, Kałdunek, Kępa, Leśno, Łęga, Okonin, Strębaczno, Tobółka, Topielec, Małszyce, Bory Małszyckie, Miliszewy, Chrusty, Lądy, Morgowo, Nowa Wieś, Dulnik, Gapa, Piotrkowo, Rudaw, Świętosław, Białkowo, Piekiełko, Sadykierz, Cieszyny, Kujawa, Bobrowisko, Hamer, Józefat, Konstancjewo, Mokry Las, Sortyka, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Karczewo, Tokary, Lisewo, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo-Młyn, Nowy Młyn, Macikowo, Babiak, Carski Dar, Nowawieś, Baraniec, Mokrylas, Gryta, Kalita, Przeszkoda, Zawada, Nowogród, Bierzgło, Kamienny Smug, Praczka, Ostrowite, Paliwodzizna, Grudza, Pomorzany, Ruziec, Strachowo, Strachówek, Wygoda, Zaręba, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Krążno, Pusta Dąbrówka, Skępsk, Antoniewo, Olszówka, Pasieka, Słuchaj, Sokoligóra, Gaj, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokołowo, Sokołowskie, Rumunki, Węgiersk, Wrocki, Suwała, Tokary, Kowalewo Pomorskie, Bielsk, Bielskie Budy, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Gapa, Elzanowo, Frydrychowo, Otoruda, Podborek, Kiełpiny, Lipienica, Mariany, Mlewiec, Mlewo, Napole, Borek, Nowy Dwór, Piątkowo, Dylewo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Lądy, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Krupka, Józefat, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy, Martyniec, Marchewka, Bocheniec, Dulsk, Dulsk-Frankowo, Dulsk-Spiczyny, Gaj, Jakubkowo, Kamionka, Łubki, Piórkowo, Płonko, Płonne, Płonne-Plebanka, Radomin, Rętwiny, Rętwiny-Bogumiłki, Rodzone, Smólniki, Szafarnia, Szczutowo, Wilczewko, Wilczewo, Szafarnia-Pólka, Adamki, Ciepień, Działyń, Ciechanówek, Nowy Działyń, Przystań, Pustki Działyńskie, Klonowo, Łukaszewo, Imbirkowo, Obory, Rochal, Podolina, Rembiocha, Rembiesznica, Rudusk, Kazimierzewo, Kiełbzak, Ruże, Sitno, Laskowiec, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Urząd Skarbowy w Golubiu Dobrzyniu – rozliczenie podatków

Urząd Skarbowy w Golubiu Dobrzyniu przyjmuje deklaracje podatkowe PIT od osób fizycznych do 30 kwietnia, natomiast od osób prawnych CIT-y przyjmowane są do 31 marca. Terminy te, są terminami ostatecznymi. Po tym okresie, deklarację nie będą przyjmowane, zaś na podatników którzy nie wywiązali się z ich deklaracji nałożone zostaną kary pieniężne z tytułu uchylenia się przed obowiązkiem podatkowym.
Deklarację można dostarczyć do urzędu skarbowego na jeden z wybranych sposób, jest to kwestia indywidualna podatnika, która nie ma wpływu na termin rozliczenia wniosku.
Deklarację przyjmowane są osobiście poprzez pracowników urzędu skarbowego w Gulubiu Dobrzyniu w siedzibie przy ulicy Koppa 1A. Dodatkowo, wydrukowany formularz można dostarczyć pocztą na adres urzędu. Wybierając to rozwiązanie, dobrze jest się zabezpieczyć na ewentualność np. zgubienia formularza i wysłać go za potwierdzeniem odbioru. Daje to jednoczesną gwarancję na dotrzymanie terminu złożenia zeznania podatkowego.
Trzecim, najnowszym rozwiązaniem, wprowadzonym zaledwie kilka lat temu jest złożenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Podatnik pobiera ze strony Ministerstwa Finansów bezpłatną aplikację, instaluje ją na swoim komputerze a następnie wypełnia. Formularz niewiele różni się od klasycznych deklaracji papierowych. Jest jedynie ułatwieniem, które sprawnie przeprowadza podatnika przez proces wypełniania formularza i wyliczania wartości podatku, z jednoczesnym zachowaniem jego poprawnej formy. Wypełniony dokument należy przesłać na wskazany adres mailowy.
Bez względu na to jak deklaracja zostanie złożona podatnikowi nadal przysługuje prawo złożenia ewentualnej korekty. Na jej złożenie przysługują dwa miesiące liczone od daty złożenia deklaracji podatkowej. Po tym terminie korekty nie będą przyjmowane a z błędnie wypełnioną deklaracją będą wiązały się dla podatnika konsekwencje w postaci kar pieniężnych.

PIT

Powiązane artykuły