Urząd Skarbowy Końskie

Urząd Skarbowy w Końskich

Urząd Skarbowy
ul. Piłsudskiego 156b
26-200 Końskie

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Końskich:

tel. 41 3725771
fax. 41 3723334

Urząd Skarbowy Końskie
Urząd Skarbowy w Końskich (fot. Google)

e-mail

us2606@sk.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 56 1010 1238 0809 4322 2100 0000
VAT – 06 1010 1238 0809 4322 2200 0000
PIT – 53 1010 1238 0809 4322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
47 1010 1238 0809 4322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
07 1010 0055 0202 6060 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Końskich obsługuje mieszkańców miejscowości Adamek, Adamów, Baczyna, Bania, Barycz, Bedlenko, Bedlno, Bernów, Bębnów, Biały Ług, Bień, Błaszków, Błotnica, Boków, Borowiec, Brody, Brzeźnica, Budy, Budzisław, Bulianów, Cieklińsko, Cis, Cisownik, Czarna Smuga, Czarna, Czarniecka Góra, Czermno, Czermno-Kolonia, Czerwona Wola, Czerwona Wola-Kolonia, Czerwony Most, Czysta, Dąbrowa, Dęba, Dęba-Kolonia, Drutarnia, Duraczów, Dyszów, Fałków, Filipy, Furmanów, Gabrielnia, Gatniki, Giełzów, Gosań, Gowarczów, Górniki, Górny Młyn, Grabków, Gracuch, Grębosze, Grodzisko, Gruszka, Grzybów, Gustawów, Hucisko, Huta, Izabelów, Jacentów, Jakimowice, Janów, Jarząb, Jeżów, Jóźwików, Julianów, Kaliga, Kamienna Wola, Kapałów, Kawęczyn, Kłucko, Koczwara, Koliszowy, Kołoniec, Komaszyce, Komorów, Końskie, Kopaniny, Kornica, Korytków, Kozia Wola, Kozów, Krasna, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Kupimierz, Kurzacze, Lelitków, Lewoszów, Lipa, Luta, Łysów, Machory, Maleniec, Małachów, Matyniów, Miedzierza, Miłaków, Młotkowice, Młynek Nieświński, Mnin, Modliszewice, Modrzewina, Mokra, Momocicha, Morzywół, Mościska Duże, Mościska Małe, Mularzów, Muszczarz, Nadworów, Nadziejów, Nalewajków, Nałęczów, Niebo, Niekłań Mały, Niekłań Wielki, Nieświń, Nowe Brody, Nowe Sierosławice, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów, Nowy Sokołów, Nowy Włochów, Odrowąż, Olszamowice, Olszówka Pilczycka, Pakuły, Papiernia, Pardołów, Paruchy, Piasek, Piaski, Piaski Królewieckie, Piekło, Pijanów, Pilczyca, Piła, Pląskowice, Plenna, Podlesie, Pokoradz, Pomorzany, Pomyków, Proćwin, Przybyszowy, Przyłogi, Radoska, Radoszyce, Radwanów, Radwanów-Kolonia, Rogów, Rogówek, Rozgół, Ruda Białaczowska, Ruda Maleniecka, Ruda Pilczycka, Rudka, Rudzisko, Rytlów, Salachowy Bór, Salata, Sęp, Sielpia Wielka, Sielpia Mała, Sierosławice, Skąpe, Skórnice, Skrzyszów, Słupia, Smarków, Smyków, Stadnicka Wola, Stanisławów, Stanowiska, Stara Kuźnica, Stare Pole, Stary Dziebałtów, Stary Kazanów, Stary Sokołów, Stary Janów, Stary Grzybów, Starzechowice, Stąporków, Strażnica, Strzęboszów, Studzieniec, Sulborowice, Sułków, Sworzyce, Szabelnia, Szkucin, Szóstaki, Szreniawa, Szwedy, Świerczów, Świerczów Mały, Świnków, Tama, Trawniki, Trzemoszna, Turowice, Wąglów, Wąsosz, Węgrzyn, Wielka Wieś, Wilczkowice, Wincentów, Wiosna, Wisy, Włochów, Wola Szkucka, Wólka, Wólka Smolana, Wólka Plebańska, Wólka Zychowa, Wyrębów, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna, Machorowska, Wyszyna Rudzka, Zaostrów, Zastawie, Zbójno, Zychy.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości w Urzędzie Skarbowym w Końskich

W celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości należy w US Końskie złożyć pisemny wniosek. Można go złożyć zarówno osobiście w siedzibie urzędu, jak i przesłać pocztą. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony osobiście, jak i przez pełnomocnika. US w Końskich wydaje zaświadczenie na podstawie informacji, które są w jego posiadaniu, jak i tych, które zostaną pozyskane od innych organów podatkowych.

Jeżeli wniosek o wydanie przedmiotowego zaświadczenia składany jest przez pełnomocnika, to razem z nim należy złożyć także pełnomocnictwo.

Za wydanie zaświadczenia niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 PLN. Ponadto, jeśli w sprawie udzielone zostanie pełnomocnictwo, to należy uiścić także opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu, to jest ono zwolnione z opłaty skarbowej.

Na wydanie zaświadczenia konecki fiskus ma określony termin, musi je bowiem wydać bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia w tej sprawie wniosku.

Istotne jest także, że wydania zaświadczenia można odmówić podatnikowi, wobec którego toczy się postępowanie podatkowe lub została w stosunku do niego wydana decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).

PIT

Powiązane artykuły