Urząd Skarbowy Prudnik

Urząd Skarbowy w Prudniku

Urząd Skarbowy
ul. Kopernika 1a
48-200 Prudnik

Godziny otwarcia US Prudnik:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Kasa Urzędu, godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:15 – 13:00
Wtorek 7:15 – 13:00
Środa 7:15 – 13:00
Czwartek 7:15 – 13:00
Piatek 7:15 – 13:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 77 436 99 00
fax. 77 436 99 08

Urząd Skarbowy Prudnik
Urząd Skarbowy w Prudniku (fot. Google)

e-mail

us1611@op.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 44 1010 1401 0048 0622 2100 0000
VAT – 91 1010 1401 0048 0622 2200 0000
PIT – 41 1010 1401 0048 0622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych **
35 1010 1401 0048 0622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
65 1010 0055 0201 6110 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Miejscowości obsługiwane przez Urząd Skarbowy w Prudniku
Urząd Skarbowy Prudnik obsługuje mieszkańców Prudnika oraz miejscowości Biała, Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Ciesznów, Czartowice, Czyżowice, Dębina, Dębowiec, Dytmarów, Dzierżysławice, Głogówek, Gostomia, Góreczno, Górka Prudnicka, Grabina, Jasiona, Józefów, Kazimierz, Kierpień, Kolnowice, Krobusz, Krzyżkowice, Laskowice, Laskowiec, Leśnik, Ligota Bialska, Lubrza, Łącznik, Łąka Prudnicka, Mieszkowice, Miłowice, Mionów, Mochów, Mokra, Moszczanka, Niemysłowice, Nowa Wieś, Prudnicka, Nowe Kotkowice, Nowy Browiniec, Ogiernicze, Olbrachcice, Olszynka, Otoki, Piorunkowice, Pogórze, Prężyna, Prężynka, Racławice Śląskie, Radostynia, Rostkowice, Rudziczka, Rzepcze, Skrzypiec, Słoków, Solec, Stare Kotkowice, Szonów, Szybowice, Śmicz, Tomice, Trzebina, Twardawa, Wasiłowice, Wierzbiec, Wierzch, Wilków, Wróblin, Zawada, Zwiastowice.

Mapa Prudnika

Kto powinien złożyć PIT-36 w Urzędzie Skarbowym w Prudniku?

PIT-36 skierowany jest do osób, które w roku 2014 uzyskiwały jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. A więc deklarację tę składają wszystkie te osoby, które samodzielnie muszą obliczyć zaliczki na podatek. Przede wszystkim dotyczy to płatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. Urząd Skarbowym Prudnik nakazuje składać taką deklarację także osobom, których tylko częściowy dochód odbywał się na zasadzie, w której nie może być rozliczany przez pracodawcę. Urząd Skarbowy w Prudniku wyznacza określony termin, w którym należy dokonać wpłaty takiego podatku. Wartość podatku ustalana jest na podstawie skali podatkowej. Dlatego też, nikt nie będzie miał żadnych problemów z tym, aby obliczyć podatek i podać odpowiednią wartość do zapłaty w deklaracji podatkowej. Ważne jest, aby deklaracja została złożona w terminie i aby przy jej wypełnianiu nie popełnić błędu. W sytuacji tej podatnik zyska gwarancję, że nie będzie musiał składać korekty.

PIT

Powiązane artykuły