Urząd Skarbowy Pyrzyce

Urząd Skarbowy w Pyrzycach

ul. 1 Maja 16
74-200 Pyrzyce

Godziny otwarcia US Pyrzyce:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 91 5789100
fax. 91 5702710

Urząd Skarbowy Pyrzyce
Urząd Skarbowy w Pyrzycach (fot. Google)

e-mail

us3213@zp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 10 1010 1599 0057 2822 2100 0000
VAT – 57 1010 1599 0057 2822 2200 0000
PIT – 07 1010 1599 0057 2822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
98 1010 1599 0057 2822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
46 1010 0055 0203 2130 0007 0000

Dochody jednostki budżetowej
92 1010 1599 0057 2822 3100 0000

Wydatki jednostki budżetowej
45 1010 1599 0057 2822 3000 0000

Egzekucje
81 1010 1599 0057 2813 9120 0000

Mandaty – konto dla ukaranych
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Mandaty – konto dla jednostki budżetowej
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Pyrzycach obsługuje mieszkańców Pyrzyc oraz miejscowości powiatu pyrzyckiego: Babin, Babinek, Barnim, Będgoszcz, Bielice, Brzesko, Brzezin, Bylice, Chabowo, Chabówko, Czarnowo, Czernice, Derczewko, Dębica, Dębiec, Gardziec, Giżyn, Grędziec, Jedlice, Jesionowo, Kluki, Kłęby, Kłodzino, Kosin, Kozielice, Krasne, Krzemlin, Laskowo, Letnin, Linie, Lipiany, Lubiatowo, Lucin, Mechowo, Miedzyn, Mielęcin, Mielęcinek, Mielno Pyrzyckie, Młyny, Nieborowo, Nowe Linie, Nowe Chrapowo, Nowice, Nowielin, Nowy Przylep, Obromino, Obryta, Okunica, Osetna, Ostrowica, Parsów, Płońsko, Przelewice, Pstrowice, Reńsko, Rokity, Rosiny, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Skrzynka, Stare Chrapowo, Stary Przylep, Stróżewo, Swochowo, Tetyń, Trzebórz, Turze, Ukiernica, Warnice, Wierzbno, Wołczyn, Zaborsko, Zadeklino, Załęże, Żabów, Żuków.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Otrzymanie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w Urzędzie Skarbowym w Pyrzycach

Zwrot nadpłaconego podatku w pyrzyckim fiskusie można otrzymać w przypadku terminowego i poprawnego złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w siedzibie US w Pyrzycach, jak i przesłać je drogą pocztową lub złożyć elektronicznie.

Po złożeniu zeznania, jest ono sprawdzane pod kątem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym przez właściwe do tego zadania komórki organizacyjne pyrzyckiej skarbówki. W wyniku tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie z urzędu nadpłaty na poczet posiadanych przez podatnika zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w części lub w całości na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

– zaliczenie nadpłaty niższej od wysokości kosztów upomnienia na poczet zaległości, zobowiązań bieżących albo przyszłych (jeżeli podatnik chce by pyrzycki urząd dokonał zwrotu tej kwoty, musi w tym celu złożyć pisemny wniosek).

Jeżeli nadpłata zostaje zaliczona na poczet jakichkolwiek zobowiązań podatkowych posiadanych przez podatnika, to pyrzycki fiskus wydaje w tym zakresie odpowiednie postanowienie. Podatnik ma prawo do wniesienia na przedmiotowe postanowienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z zeznania podatkowego następuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta, który ma obowiązek posiadania takiego rachunku. Istotne jest tutaj, że „zwykły” podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może wybrać taką formę zwroty nadpłaty podatku, która jest dla niego najbardziej odpowiednia. Zwrot nadpłaconego podatku może bowiem nastąpić:

– gotówką w kasie US Pyrzyce,

– gotówką za pośrednictwem przekazu pocztowego,

– przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Podatnika.

Ważne jest tutaj, że jeżeli podatnik chce, by zwrot nadpłaty nastąpił gotówką w kasie urzędu, to musi złożyć pisemny wniosek. Wystarczy zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w polu „Dodatkowe informacje” na składanym zeznaniu podatkowym. Natomiast jeżeli zwrot nadpłaty przekazywany będzie podatnikowi przekazem pocztowym, to kwota nadpłaty zostanie pomniejszona o koszty jej przesłania w kwocie 1% kwoty przekazu i kwoty 5,20 za przelew.

Podatnik powinien otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Jeżeli US w Pyrzycach nie zwróci nadpłaty w tym terminie, to podatnik ma prawo do otrzymania jej wraz z oprocentowaniem.

PIT

Powiązane artykuły