Urząd Skarbowy Racibórz

Urząd Skarbowy Racibórz

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Urząd Skarbowy
ul. Drzymały 32
47-400 Racibórz

Godziny otwarcia US Racibórz

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 4154211
fax. 32 4152047

Urząd Skarbowy Racibórz
Urząd Skarbowy w Raciborzu (fot. Google)

e-mail

us2425@sl.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm

Numery Kont

CIT – 75 1010 1212 3060 9822 2100 0000
VAT – 25 1010 1212 3060 9822 2200 0000
PIT – 72 1010 1212 3060 9822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
66 1010 1212 3060 9822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
04 1010 0055 0202 4250 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Raciborzu obsługuje mieszkańców Raciborza oraz gmin Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Pietrowice Wlk., Kornowac. Rudnik. Nędza i Krzyżanowice.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Raciborzu

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w US w Raciborzu

Aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku w U Racibórz, trzeba poprawnie i terminowo złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe. Zeznanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, przesłać je drogą pocztową albo złożyć elektronicznie.

Właściwe do tego zadania komórki organizacyjne raciborskiej skarbówki, sprawdzają złożone zeznanie pod kątem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. W następstwie tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w części lub w całości na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości, zobowiązań przyszłych lub bieżących, jeżeli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia (dokonanie zwrotu następuje tylko na pisemny wniosek podatnika).

Jeśli Urząd Skarbowy w Raciborzu zalicza nadpłatę na poczet jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, które posiada podatnik, to ma obowiązek wydać w tym przedmiocie postanowienie. Podatnik ma prawo do wniesienie zażalenia na to postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrotu nadpłaconego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, raciborski urząd dokonuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika albo inkasenta, który jest zobowiązany go posiadać. Istotne jest, że obowiązek ten nie dotyczy wszystkich podatników – nie każdy ma obowiązek posiadać rachunek bankowy i może wówczas wybrać taką formę zwrotu, która najbardziej mu odpowiada. Zwrot może nastąpić także gotówką w kasie urzędu albo przekazem pocztowy. Ważne jest jednak, że aby otrzymać zwrot w kasie, należy w tym celu złożyć pisemny wniosek, np. poprzez zamieszczenie adnotacji w polu „Dodatkowe informacje” na składanym zeznaniu podatkowym. Natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, nadpłata zostaje pomniejszona o koszty jej przesłania w wysokości 1% kwoty przekazu oraz kwoty 5,20 PLN za przelew.

US w Raciborzu ma obowiązek dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. W przypadku nie wywiązania się z tego terminu, podatnik ma prawo otrzymać zwrot nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz