Urząd Skarbowy Racibórz

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Urząd Skarbowy
ul. Drzymały 32
47-400 Racibórz

Godziny otwarcia US Racibórz

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 4154211
fax. 32 4152047

Urząd Skarbowy Racibórz
Urząd Skarbowy w Raciborzu (fot. Google)

e-mail

us2425@sl.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 75 1010 1212 3060 9822 2100 0000
VAT – 25 1010 1212 3060 9822 2200 0000
PIT – 72 1010 1212 3060 9822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
66 1010 1212 3060 9822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
04 1010 0055 0202 4250 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Raciborzu obsługuje mieszkańców Raciborza oraz miejscowości i miast: Amandów, Babice, Bieńkowice, Bojanów, Bolesław, Borucin, Brzeźnica, Budziska, Chałupki, Ciechowice, Cyprzanów, Czerwięcice, Gamów, Górki Śląskie, Gródczanki, Grzegorzowice, Jankowice, Jastrzębie, Kobyla, Kornice, Kornowac, Krowiarki, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lasaki, Lekartów, Ligota Książęca, Łańce, Łęg, Łubowice, Maków, Modzurów, Nędza, Nowa Wioska, Owsiszcze, Pawłów, Pietraszyn, Pietrowice Wielkie, Pogrzebień, Ponięcice, Roszków, Ruda, Ruda Kozielska, Rudnik, Rudy, Rudyszwałd, Rzuchów, Samborowice, Siedliska, Sławienko, Sławików, Strzybnik, Szonowice, Szymocice, Turze, Tworków, Wojnowice, Zabełków, Zawada Książęca, Żerdziny.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w US w Raciborzu

Aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku w U Racibórz, trzeba poprawnie i terminowo złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe. Zeznanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, przesłać je drogą pocztową albo złożyć elektronicznie.

Właściwe do tego zadania komórki organizacyjne raciborskiej skarbówki, sprawdzają złożone zeznanie pod kątem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. W następstwie tych czynności może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w części lub w całości na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości, zobowiązań przyszłych lub bieżących, jeżeli kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia (dokonanie zwrotu następuje tylko na pisemny wniosek podatnika).

Jeśli Urząd Skarbowy w Raciborzu zalicza nadpłatę na poczet jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, które posiada podatnik, to ma obowiązek wydać w tym przedmiocie postanowienie. Podatnik ma prawo do wniesienie zażalenia na to postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrotu nadpłaconego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, raciborski urząd dokonuje na rachunek bankowy podatnika, płatnika albo inkasenta, który jest zobowiązany go posiadać. Istotne jest, że obowiązek ten nie dotyczy wszystkich podatników – nie każdy ma obowiązek posiadać rachunek bankowy i może wówczas wybrać taką formę zwrotu, która najbardziej mu odpowiada. Zwrot może nastąpić także gotówką w kasie urzędu albo przekazem pocztowy. Ważne jest jednak, że aby otrzymać zwrot w kasie, należy w tym celu złożyć pisemny wniosek, np. poprzez zamieszczenie adnotacji w polu „Dodatkowe informacje” na składanym zeznaniu podatkowym. Natomiast w przypadku zwrotu przekazem pocztowym, nadpłata zostaje pomniejszona o koszty jej przesłania w wysokości 1% kwoty przekazu oraz kwoty 5,20 PLN za przelew.

US w Raciborzu ma obowiązek dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. W przypadku nie wywiązania się z tego terminu, podatnik ma prawo otrzymać zwrot nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

PIT

Powiązane artykuły