Urząd Skarbowy Chorzów

Urząd Skarbowy w Chorzowie

Urząd Skarbowy
ul. Armii Krajowej 5
41-506 Chorzów

Godziny otwarcia US Chorzów

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 2461072
fax. 32 2464743

Urząd Skarbowy Chorzów
Urząd Skarbowy w Chorzowie (fot. Google)

e-mail

us2406@sl.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 37 1010 1212 3073 6922 2100 0000
VAT – 84 1010 1212 3073 6922 2200 0000
PIT – 34 1010 1212 3073 6922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
28 1010 1212 3073 6922 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
83 1010 0055 0202 4060 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Chorzowie obsługuje mieszkańców Chorzowa i Świętochłowic.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie?

Zeznanie podatkowe PIT należy złożyć na jednym z następujących formularzy PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (praca), PIT-38 (giełda), PIT-39 (nieruchomości). Wszystkie te formularze są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl albo w siedzibie US Chorzów. Można również skorzystać z darmowego programu do PIT, który dostępny jest pod adresem urzadskarbowy24.pl/pit/.

Rozliczenia w zakresie PIT należy dokonać w terminie, który jest określony ustawa, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest dokonywane rozliczenie. W tym samym terminie należy też dokonać zapłaty podatku, jeśli obowiązek taki wynika z zeznania. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy urzędu albo w kasie chorzowskiego fiskusa.

Powyższe zeznania można złożyć w następujący sposób:

osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie,

– drogą pocztową, wysyłając na adres urzędu 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 5,

– elektronicznie poprzez program na stronie Ministerstwa Finansów albo inny wybrany przez siebie program umożliwiający takie rozliczenie,

– w polskim urzędzie konsularnym,

– w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku zeznanie może złożyć żołnierz lub członek załogi statku morskiego,

– w administracji zakładu karnego zeznanie może złożyć osoba pozbawiona wolności (w administracji aresztu śledczego – osoba aresztowana).

PIT

Powiązane artykuły