Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Jeśli planujesz wykupienie polisy na życie, być może zastanawiasz się, czy takiego świadczenia dotyczy konieczność zapłacenia podatku. Możesz być spokojny – w większości przypadków ani Ty, ani Twoi bliscy nie musicie odprowadzać żadnych należności. Są jednak sytuacje, kiedy powstaje taki obowiązek. Sprawdź, kiedy tak się dzieje i co warto wiedzieć.

polisa na życie

Ubezpieczenie na życie – kto może zyskać?

Ubezpieczenie na życie w podstawowym wariancie zapewnia ochronę osobom wskazanym przez ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Klient ustala wysokość sumy ubezpieczenia, która zostanie wypłacona w razie jego zgonu. Co jednak bardzo istotne, taka polisa nie musi obejmować żony, męża dzieci czy innych członków rodziny.

Tak naprawdę kwota może zostać wypłacona dowolnej osobie – partnerowi w związku nieformalnym, przyjacielowi, rodzeństwu. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń – osoba ubezpieczona może wybrać w sposób zupełnie dowolny, kto zostanie zabezpieczony. Co więcej, nie musi być to także osoba fizyczna. Świadczenie może zostać przekazane instytucji (na przykład fundacji) lub bankowi w celu spłaty hipoteki.

To oznacza, że jeśli planujesz zakup takiej polisy, masz nieskrępowany wybór, jeśli chodzi o osobę lub podmiot, którzy otrzymają ustaloną kwotę. Co ważne, większość omawianych ubezpieczeń nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z tego, że zgodnie z prawem nie są one traktowane jako spadek. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://rankomat.pl/zycie/czy-trzeba-zaplacic-podatek-od-polisy-na-zycie.

Dlatego nie ma znaczenia, czy wskażesz jako beneficjenta męża, dziecko czy przyjaciela – żadna z tych osób (ani instytucji, jeśli je wybierzesz) nie musi odprowadzać podatku.

Przed czym chroni polisa na życie?

Zgodnie z nazwą polisa na życie zapewnia przede wszystkim zabezpieczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Świadczenie jest wypłacane osobie lub instytucji wskazanym przy zawieraniu umowy.

Warto jednak wiedzieć, że takie ubezpieczenie można rozszerzyć o wiele dodatkowych możliwości, które sprawiają, że pieniądze mogą trafić nie tylko do wyznaczonej osoby, ale także do samego ubezpieczonego. Przykładowe zdarzenia, które mogą skutkować wypłaceniem świadczenia to:

  • trwałe inwalidztwo,
  • choroba przewlekła,
  • nieszczęśliwy wypadek,
  • operacja chirurgiczna,
  • utrata możliwości pracy zarobkowej w wyniku choroby,
  • osiągnięcie danego wieku,
  • urodzenie dziecka.

Ja widać, polisa na życie chroni nie tylko w przypadku śmierci. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wiele możliwości rozszerzenia takiego ubezpieczenia, a co za tym idzie, szansa na wypłatę środków znacząco się zwiększa. Warto jednak pamiętać, że każde kolejne ryzyko podwyższa miesięczną składkę.

Czy zatem w przypadku zapadnięcia na chorobę przewlekłą i otrzymania wypłaty, pojawia się obowiązek zapłaty podatku? Również nie. Nie ma takiej konieczności, nawet jeśli świadczenie przejdzie na zasadach dziedziczenia na kolejne osoby (zstępnych lub wstępnych). Takie środki nie są traktowane jako spadek, dlatego nie mają tu zastosowania przepisy podatkowe dotyczące prawa spadkowego.

Kiedy od polisy na życie płaci się podatek?

Istnieje przypadek, w którym polisa ubezpieczeniowa jest objęta obowiązkiem fiskalnym. Chodzi o tak zwany podatek Belki. Ma on zastosowanie wówczas, gdy klient zawrze umowę z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.

Wynika to z tego, że polisa na życie jest powiązana z inwestowaniem w różne rodzaje aktywów, na przykład obligacje skarbu państwa na giełdzie. Podatek płaci się więc jedynie od zysku i wynosi on, zgodnie z zasadami podatku Belki, 19%.

Taka sytuacja jest jednak dość specyficzna, ponieważ większość osób zainteresowanych polisami na życie wybiera standardowe rozwiązania, czyli te opisane powyżej. Od nich w żadnym przypadku nie ma konieczności zapłaty należności fiskalnej. Co więcej, taki obowiązek nie powstaje nawet wtedy, kiedy ubezpieczony nie wskaże osoby, która ma otrzymać świadczenie. W tej sytuacji stosowane są przepisy znane z prawa spadkowego, wciąż jednak bez przymusu odprowadzania podatku dochodowego.

PIT

Powiązane artykuły