Co to jest podatek liniowy?

rozliczenia podatkowe

Formę rozliczania podatków należy wybrać rozważnie i dopasować ją do możliwości finansowych swojego przedsiębiorstwa. Wiele działalności gospodarczych może odprowadzać daninę na zasadach ogólnych, jednak istnieje kilka sytuacji, w których dużo bardziej opłaci się stosowanie podatku liniowego.

rozliczenia podatkowe

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy obejmuje wszystkie dochody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest on jednak opłacalny dla wszystkich, dlatego warto przeanalizować wszystkie za i przeciw. Stawka tego podatku jest stała i wynosi zawsze 19%. Większość firm rozlicza swoje podatki na zasadach ogólnych, gdzie obowiązują następujące zasady:

*w przypadku dochodów nieprzekraczających 85 528 zł – 18%

*dochody wyższe niż podana kwota – 32%.

Właśnie dlatego podatek liniowy staje się opłacalny w momencie, gdy przekraczamy drugi próg podatkowy. Jest to idealne rozwiązanie dla prężnie rozwijających się firm, posiadających duże dochody i wydatki na zrównoważonym poziomie. Podczas wybierania sposobu rozliczania podatku powinniśmy wziąć pod uwagę również ulgi, których nie można odliczyć w przypadku podatku liniowego.

Podatek liniowy — dla kogo jest?

Podatek liniowy jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik może wybrać formę odprowadzania danin przy założeniu działalności gospodarczej lub do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta, który przekazuje go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Więcej informacji o tym dla kogo podatek liniowy będzie najlepszym rozwiązaniem, dostępnych jest na stronie internetowej https://finansowaniefaktur.pl/blog/podatek-liniowy-kiedy-sie-oplaca.html.

Plusy podatku liniowego

Dużym atutem podatku liniowego jest to, że posiada on stałą, niezmienną stawkę. Dzięki temu przedsiębiorca nie ma ryzyka, że w danym okresie rozliczeniowym będzie musiał zapłacić wyższą kwotę, ponieważ osiągnął większe dochody. Będzie to doskonały wybór dla osób, które przekroczyły drugi próg podatkowy, a dodatkowo mają wysokie koszty prowadzenia firmy.

Podatek liniowy posiada prostą formę rozliczenia, ponieważ nie przyjmuje żadnych ulg oraz nie uznaje kwoty wolnej. Nie trzeba więc składać żadnych dodatkowych wniosków i załączników, które potrzebne są osobom korzystającym z ulg podatkowych. Przedsiębiorca może odliczyć od podatku koszty poniesione na rzecz uzyskania przychodu.

Słabe strony podatku liniowego

Podatek liniowy to nic innego jak różnica pomiędzy przychodami a kosztami, jakie ponosi firma, aby je uzyskać. Aby je ustalić, należy prowadzić odpowiednią ewidencję, czyli Księgę Przychodów i Rozchodów przedsiębiorstwa. Osoby, które rozliczają się poprzez podatek liniowy, nie mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg oraz możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Nie obowiązuje tutaj również kwota wolna od podatku, a płatnika obowiązuje oddzielna deklaracja PIT-36L. Każde dodatkowe źródło dochodu, np. z umowy o pracę czy umowy o dzieło, stwarza potrzebę składania dodatkowej deklaracji podatkowej.

PIT

Powiązane artykuły