Drugi Urząd Skarbowy Toruń

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

Urząd Skarbowy
ul. Mazowiecka 63/65
87-100 Toruń

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 56 6116001
fax. 56 6116031

Drugi Urząd Skarbowy Toruń
Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu (fot. Google)

e-mail

us0417@kp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 85 1010 1078 0026 4222 2100 0000
VAT – 35 1010 1078 0026 4222 2200 0000
PIT – 82 1010 1078 0026 4222 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
76 1010 1078 0026 4222 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
57 1010 0055 0200 4170 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu obsługuje mieszkańców dzielnic Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo oraz gmin Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Drugi Urząd Skarbowy Toruń – rozliczenie podatków

Pierwszy kwartał nowego roku kalendarzowego jest okresem wzmożonej pracy Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, albowiem jest to okres rozliczania się podatników ze skarbem państwa.
W tym czasie podatnicy mają obowiązek złożenia stosownej deklaracji na temat pozyskanych dochodów w poprzednim roku. Deklarację tę podatnik składa adekwatnie do sposobu pozyskiwania dochodów. Osoby fizyczne, które otrzymują dochody z pracy najemnej na podstawie umowy zawartej z miejscem pracy rozliczają się na formularzach PIT do 30 kwietnia. Osoby, które pozyskują dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozliczają się na drukach CIT.
Dokumenty te są drukami urzędowymi, udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów. Nie mnie jednak można je również nabyć bezpośrednio w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, która mieści się przy ulicy Mazowiecka 63/65.
Termin złożenia deklaracji podatkowych jest terminem ostatecznym. Jedynym wyjątkiem jest złożenie korekty. Korektę podatnik może złożyć, jeżeli uświadomił sobie, że w złożonej już deklaracji podatkowej popełnił błąd lub czegoś nie uwzględnił. Na złożenie deklaracji podatnik ma dwa miesiące. Okres ten jednak liczony jest od daty złożenia wniosku w urzędzie skarbowym. Z tytułu nie złożenia stosownego zeznania podatkowego Drugi Urząd Skarbowy ma prawo nałożenia na podatnika stosownej grzywny. Karę pieniężną podatnik ponosi z tytułu uchylenia się przed obowiązkiem podatkowym, albowiem składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe.

PIT

Powiązane artykuły