Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

Urząd Skarbowy
ul. Szosa Chełmińska 34/36
87-100 Toruń

Godziny otwarcia

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 56 6109100
fax. 56 6109111

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu (fot. Google)

e-mail

us0416@kp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 17 1010 1078 0039 2622 2100 0000
VAT – 64 1010 1078 0039 2622 2200 0000
PIT – 14 1010 1078 0039 2622 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
08 1010 1078 0039 2622 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 4160 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu obsługuje mieszkańców zachodniej części Torunia pod nazwami Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak, Staromiejskie i Wrzosy.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń – rozliczenie PIT

PIT z języka angielskiego oznacza Personal Income Tax. W Polsce pod tym pojęciem powszechnie znany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Nazwę tę odziedziczyły również druki urzędowe na, których podatnicy składają swoje deklarację z pozyskanych dochodów w poprzednim roku. Deklarację PIT podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym w Toruniu w terminie do 30 kwietnia.
Deklarację można złożyć bezpośrednio w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu, który swoją siedzibę ma przy ulicy Szosa Chełmińska 34/36. Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmują pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach.
Deklarację podatkową można również wysłać pocztą na adres urzędu. Dobrze jest jednak zachować dokument potwierdzający datę nadania dokumentów na wypadek ewentualnej konieczności potwierdzenia jej w urzędzie skarbowym.
Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Wypełniony za pomocą odpowiednio do tego stworzonej aplikacji formularz należy wysłać na wskazany przez urząd skarbowy adres mailowy. Bezpłatny program można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów. Ułatwia on nie tylko wypełnienie formularza ale pozwala jednocześnie na zachowanie jego obowiązującej formy urzędowej.
Bez względu na sposób jakim podatnik postanowi wysłać swoje zeznanie podatkowe PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, termin złożenia deklaracji nie ulega zmianie. Ta sama dotyczy okresu jako przysługuję na złożenie ewentualnych korekt. Na złożenie korekty podatnikowi przysługują dwa miesiące liczone od daty złożenia deklaracji. Datą złożenia deklaracji uważa się datę napłynięcia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

PIT

Powiązane artykuły