Pierwszy Urząd Skarbowy Opole

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Urząd Skarbowy
ul. Tadeusza Rejtana 3B
45-331 Opole

Godziny otwarcia I US Opole:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 77 453 19 35
fax. 77 454 42 46

Pierwszy Urząd Skarbowy Opole
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu (fot. Google)

e-mail

us1609@op.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 93 1010 1401 0012 9622 2100 0000
VAT – 43 1010 1401 0012 9622 2200 0000
PIT – 90 1010 1401 0012 9622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
84 1010 1401 0012 9622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
58 1010 0055 0201 6090 0007 0000

47101000550201609009990000 – MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu obsługuje wszystkich mieszkańców Miasta Opole

Mapa dojazdu:

Składanie rozliczeń PIT w I Urzędzie Skarbowym w Opolu
Obowiązek składania deklaracji PIT wraz z załącznikami obowiązuje do 30 kwietnia i dotyczy wszystkich podatników. Deklarację z pozyskanych dochodów osoba fizyczna mieszkająca w Opolu składa w Pierwszym Urzędzie Skarbowym, który mieści się przy ulicy Tadeusza Rejtana 3B.
Deklarację można złożyć osobiście w placówce administracji skarbowej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Istnieje również możliwość wysłania deklaracji pocztą lub firmą kurierską.
Dodatkowym rozwiązaniem jest składanie deklaracji przez internet, tzw. e-deklaracją, która została przez Ministerstwo Finansów wprowadzona kilka lat wcześniej. W tym celu należy pobrać bezpłatny program udostępniany na stronie Ministerstwa Finansów a następnie zainstalować na komputerze. Deklarację wypełniamy dokładnie w ten sam sposób co klasyczne formularze. Podatnik zamieszcza w niej swoje dane personalne oraz adresowe, pozyskane dochody w roku kalendarzowym oraz wartość podatku jaką zobowiązany jest uregulować ze skarbem Państwa.
Gotowy formularz należy wysłać na wskazany przez urząd skarbowy adres e-mail.
Bez względu na to czy deklaracja zostanie złożona w formie papierowej czy elektronicznej, podatnikowi nadal przysługuje możliwość złożenia do niej korekty na wypadek popełnienia ewentualnych błędów. Na złożenie korekty podatnika ma dodatkowe dwa miesiące liczone od daty złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.
Nie złożenie deklaracji w terminie może wiązać się z potraktowaniem tego jako uchylenie się przed obowiązkiem podatkowym, co w konsekwencji prowadzi do nałożenia na podatnika kary pieniężnej.
PIT

Powiązane artykuły