Co to jest VAT?

VAT z języka angielskiego Value Added Tax jest to podatek od wartości dodatniej, powszechnie znany pod nazwą Podatek od Towarów i Usług (PTU).
VAT jest podatkiem pośrednim oraz obrotowym. Pośredni oznacza, że nie jest regulowany bezpośrednio ze Skarbem Państwa lecz wliczony w nabywane przez nas towary i usługi, zaś określenie obrotowy odnosi się do kolejnych etapów obrotu towarami i usługami.
Konstrukcja podatku VAT zakłada brak nakładania się podatku w sposób kaskadowy, poprzez wprowadzenie mechanizmu, którego celem jest odliczanie podatku pobranego na poprzednich etapach obrotu.

Twórcą idei VAT-u był Francuski Ekonomista Maurice Lauré, jednak autorem koncepcji, która wprowadziła VAT w 1920 roku, był niemiecki przedsiębiorca Carl Friderich von Siemens. Podatek ten został szybko przyjęty gdyż jego głównym założeniem było wprowadzanie obowiązku podatkowego również wobec osób prywatnych. Do 1920 r. obowiązek ten dotyczył jedynie sprzedawców detalicznych.

VAT w Polsce został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r ( ustawa dotycząca towarów, usług oraz podatku akcyzowego, DZ. U. z 1993r. Nr. 11, poz. 50). Kilka lat później pojawiła się konieczność zharmonizowania polskiego prawa podatkowego z prawami Unii Europejskiej co w rezultacie spowodowało uregulowanie poprzedniej ustawy. Nowa ustawa pojawiała się 11 marca 2004r. ( DZ. U. z 2011r. Nr. 177, poz. 1054) i obowiązuję do dziś.

PIT

Powiązane artykuły