Podatek od ubezpieczenia pracownika

Generalnie rzecz biorąc, kwota ubezpieczenia pracowników nie może być zaliczona do kosztów podatkowych przez przedsiębiorcę. Jednak po spełnieniu ściśle określonych kryteriów, można obniżyć podstawę do opodatkowania. Jednak zgodnie z przepisami podatkowymi, wydatków w postaci składek opłacanych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracownika nie można rozliczyć jako kosztów uzyskania przychodu. Sytuacja zmieni się w przypadku pewnych rodzajów ryzyka.

Kluczowy jest tu zakres, obejmujący ubezpieczenie. Wartość wydatków na ubezpieczenie pracowników zmniejszy podstawę do opodatkowania, jeśli przedmiotem umowy o ubezpieczenie będą składki wymienione w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Co istotne, muszą to być składki w pełni opłacone przez pracodawcę. Będą to składki z I i II działu załącznika. Te pierwsze to ubezpieczenia na życie (również jeśli są związane z ubezpieczeniowym funduszem). Dział drugi natomiast wiąże się z pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi oraz majątkowymi.

Będą to więc w szczególności:

1).    ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (zarówno świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, jak też połączone świadczenie jednorazowe i powtarzający się, przewóz osób),

2).    ubezpieczenia choroby na przykład świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się i świadczenia kombinowane).

Zanim nastąpi ujęcie ubezpieczenia jako kosztu podatkowego, podatnik musi spełnić jeszcze dodatkowe warunki. Po pierwsze, uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie może być sam pracodawca. Po drugie, umowa o ubezpieczenie nie może uwzględniać w okresie 5 kolejnych lat od jej zawarcia lub odnowienia (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją podpisano):

–    wypłaty kwoty stanowiącej kwotę odstąpienie umów,
–    możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z ustawy,
–    wypłaty z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

PIT

Powiązane artykuły