Podatkowe grupy kapitałowe

Jako podatkową grupę kapitałową postrzegane są związki pomiędzy co najmniej dwoma spółkami, gdzie każda z nich posiada odrębną osobowość prawną, oraz są one połączone interesami kapitałowymi.

Wymagania

Spółki aby być grupą podatkową muszą spełniać szereg dodatkowych warunków:

 1. Grupować mogą się jedynie spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością i tylko wtedy gdy:
  • kapitał zakładowy zwany również kapitałem akcyjnym przypadający na każdą spółkę z osobna jest większy niż 1 mln zł,
  • kapitał zakładowy w wysokości 95% posiada spółka dominująca tzw. spółka matka,
  • spółki zależna tzw. spółki córki nie posiadają kapitału zakładowego w kapitele innych spółek tworzących grupę,
  • żadna ze spółek tworzących grupę nie posiadanie nie uregulowanych należności wobec Skarbu Państwa z tytułu nie zapłaconego podatku.
 2. Wymagane jest aby spółki tworzące grypę zawarły umowę na okres co najmniej 3 lat podatkowych, na mocy której będą tworzyć podatkową grupę kapitałową. Umowa ta powinna być sporządzona w postaci aktu notarialnego i złożona w urzędzie skarbowym.
 3. Spółki tworzące grupę podatkową nie mają możliwości korzystania ze zwolnień i ulg podatkowych, oraz nie posiadają prawa przekazywania dochodów na spółki nie należące do podatkowej grupy kapitałowej.
 4. W relacji do przychodów, podatkowa grupa kapitałowa zobowiązana jest to osiągania co najmniej 3% dochodów.

Największe grupy kapitałowe w Polsce

Co roku portal polityka.pl udostępnia listę 500 największych grup kapitałowych w Polsce. W 2012 roku wśród 10 największych grup znalazły się:
PKN Orlen SA, Płock
GK Grupy Lotos SA, Gdańsk
PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Warszawa
Jeronimo Martins Polska SA, Kostrzyn
GK PGNiG SA, Warszawa
GK Tauron Polska Energia SA, Katowice
KGHM Polska Miedź SA, Lubin
Grupa Eurocash SA, Komorniki
Metro Group w Polsce, Warszawa
GK Orange Polska (Telekomunikacja Polska SA), Warszawa

PIT

Powiązane artykuły