“Super fiskus” do zadań specjalnych

Resort finansów planuje zmiany dotyczące urzędów skarbowych oraz stworzenie jednego Urzędu Skarbowego, który swoim działaniem obejmie wybrane podmioty w całym kraju. O co dokładnie chodzi w tej rewolucji? Jakie dokładnie zmiany zajdą przy przeorganizowaniu polskiej administracji skarbowej? Ministerstwo Finansów przewiduje reformę administracji skarbowej, która ma polegać głownie na zmianach dotyczących zasięgu terytorialnego działania urzędów a także modyfikacji właściwości organów podatkowych. Praktycznie rzecz biorąc chodzi o wyodrębnienie z obecnego I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Taki jeden wyspecjalizowany urząd miałby zająć się obsługą podmiotów gospodarczych o przychodach…

Read More