“Super fiskus” do zadań specjalnych

Resort finansów planuje zmiany dotyczące urzędów skarbowych oraz stworzenie jednego Urzędu Skarbowego, który swoim działaniem obejmie wybrane podmioty w całym kraju. O co dokładnie chodzi w tej rewolucji? Jakie dokładnie zmiany zajdą przy przeorganizowaniu polskiej administracji skarbowej?

praca biurowa

Ministerstwo Finansów przewiduje reformę administracji skarbowej, która ma polegać głownie na zmianach dotyczących zasięgu terytorialnego działania urzędów a także modyfikacji właściwości organów podatkowych. Praktycznie rzecz biorąc chodzi o wyodrębnienie z obecnego I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Taki jeden wyspecjalizowany urząd miałby zająć się obsługą podmiotów gospodarczych o przychodach wyższych niż 50 mln euro, czyli firmy wykonujące najbardziej skomplikowane operacje gospodarcze i finansowe. Kogo dokładnie mogłoby to objąć?
• Firmy z rocznym przychodem wyższym niż 50 mln euro;
• banki państwowe;
• banki w formie S.A.
• zakłady ubezpieczeń;
• podatkowe grupy kapitałowe oraz wchodzące w ich skład spółki;
• spółki giełdowe.
Pozostałe 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ma zająć się małymi firmami, których roczne przychody nie przekraczają 3 mln zł. Takie formy mogłyby skorzystać z pomocy najbliższego US, a nie jedynie ze wskazanego urzędu. Mają one obsługiwać:
• podmioty, których roczne przychody, niezależnie od źródła pochodzenia kapitału, mieszczą się w przedziale 3 – 50 mln euro;
• jednostki samorządów terytorialnych;
• banki spółdzielcze i SKOK-i bez względu na wysokość przychodów.
Takie rozwiązania funkcjonują przykładowo we Włoszech, w Hiszpani i Francji. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie tych zmian od stycznia 2021 roku.

PIT

Powiązane artykuły