Wniosek rzecznika MŚP odnośnie połączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem z ZUS

W wyniku napływających sygnałów odnoszących się do korzystania przez przedsiębiorców ze świadczeń, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z oceną dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy określonych w art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: „Specustawa”) ze zwolnieniem ze składek ZUS, o którym…

Read More