INTRASTAT obowiązujące na 2021 rok

Dowiedz się, czy progi statystyczne INTRASTAT zmienią się na nowy 2021 rok – nowe rozporządzenie określające progi dla przywozu i wywozu. 25 września 2020 roku Prezes Rady Ministrów podpisał projekt Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok, na podstawie którego ustala się progi statystyczne INTRASTAT. Choć wymiana między państwami UE nie jest obciążona cłem i szczególnymi obowiązkami, zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę zobowiązany będzie do wykazania ich w systemie INTRASTAT. INTRASTAT to system statystyczny, w którym zbierane są informacje odnośnie transakcji…

Read More