INTRASTAT obowiązujące na 2021 rok

Dowiedz się, czy progi statystyczne INTRASTAT zmienią się na nowy 2021 rok – nowe rozporządzenie określające progi dla przywozu i wywozu. 25 września 2020 roku Prezes Rady Ministrów podpisał projekt Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok, na podstawie którego ustala się progi statystyczne INTRASTAT.

import

Choć wymiana między państwami UE nie jest obciążona cłem i szczególnymi obowiązkami, zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę zobowiązany będzie do wykazania ich w systemie INTRASTAT. INTRASTAT to system statystyczny, w którym zbierane są informacje odnośnie transakcji (i ich stanu) wewnątrzwspólnotowych. Informacje w tym systemie wykazywane są przez podmioty gospodarcze przy wykorzystaniu deklaracje Intrastat – Wywóz/Przywoz.

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi państwami Europy, którzy przekroczyli pewne ustalone progi.

“Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy, o wartości 4 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 65 000 000 zł w przywozie lub 108 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT” – rozporządzenie Rady Ministrów.

Progi takie ogłasza na każdy rok podatkowy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

PIT

Powiązane artykuły