Urlop podczas kwarantanny tylko w jednym przypadku

Kiedy pracownik może podczas kwarantanny korzystać z urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca może takiego urlopu udzielić pracownikowi przebywającemu na kwarantannie spowodowanej COVID-19? Sprawdź, jakie swą wytyczne Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.


W piątek, tj. 26 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na kwarantannie przebywa 461,3 tys. osób. W porównaniu z początkiem misiąca marca jest tutaj widoczny wzrost o 290 tys. Czy w związku z kwarantanną można skorzystać z urlopu, co o tym mówi Kodeks pracy i jakie jest stanowisko MRPIT wyjaśnia portal pit.pl.


Okres kwarantanny, który zrównano z okresem choroby nie może być „zamieniony” wedle uznania woli pracownika na urlop wypoczynkowy. Tak wynika z przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zgodnie z treścią art. 165 i 166: Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
– czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
– odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
– powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
– urlopu macierzyńskiego,

*pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Pracodawca nie może zatem udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi przebywającemu na kwarantannie lub w izolacji z powodu COVID-19, w czasie której pracownik jest niezdolny do pracy i pobiera z tego tytułu świadczenie. Jest jednak jeden wyjątek, kiedy udzielenie urlopu jest możliwe.


31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało komunikat, w którym dopuszcza się świadczenie pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie. Tym samym możliwe jest korzystanie przez tego pracownika w okresie, w którym wykonuje on pracę w trybie zdalnym z przysługujących mu uprawnień pracowniczych, w tym dotyczących urlopu wypoczynkowego stanowiącego dla pracownika zwolnienie od pracy.


28 stycznia 2021 resort doprecyzował swoje stanowisko w zakresie udzielania urlopu na kwarantannie wskazując, że udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie odbywania kwarantanny jest niedopuszczalne jeśli pracownik objęty kwarantanną nie wykonuje pracy w trybie zdalnym. Resort przypomniał też, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, więc pracownik, który świadczy pracę zdalną podczas kwarantanny zachowuje prawo do możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Powyższe stanowisko resortu pracy jest zbieżne ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy.

PIT

Powiązane artykuły