Jak złożyć czynny żal przez e-Urząd Skarbowy?

Podatnik, który przykładowo nie złożył w terminie deklaracji podatkowej bądź po terminie uiścił należny podatek lub dokonał innego czynu zabronionego, może złożyć czynny żal w urzędzie skarbowym. Złożenie czynnego żalu pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej. Można go złożyć na kilka sposobów, a jednym z nich jest e-Urząd Skarbowy. Sprawdź, jak to robić.
Uruchomiony w lutym 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy pozwala podatnikom na szybkie załatwienie wielu spraw podatkowych. Przykładowo przez serwis można złożyć swoją deklarację PIT, zapłacić należny podatek, czy złożyć czynny żal.


Jak krok po kroku złożyć czynny żal przez e-Urząd Skarbowy?
Należy w pierwszej kolejności zalogować się na stronie urzadskarbowy.gov.pl. Zalogować się możesz:

  1. Za pomocą profilu zaufanego.
  2. Za pomocą e-dowodu osobistego.
  3. Poprzez swoją bankowość elektroniczną.
  4. Za pośrednictwem danych autoryzacyjnych.
  5. Za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu się, w głównym oknie serwisu trzeba wybrać opcję „Złóż dokument”. Następnie z dostępnej listy dokumentów wybrać należy ,,Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego – ,,czynny żal”. W tym miejscu podatnik może stworzyć pismo czynnego żalu i wysłać je do urzędu skarbowego. Czynny żal generuje się automatycznie. Podatnik musi jednak własnoręcznie dodać swoje dane, wskazać wszystkie niezbędne informacje o zawiadomieniu oraz co najważniejsze – szczegółowo opisać zaistniałą sytuację wraz z podaniem powodu jej wystąpienia oraz wykazać żal. Aby to jednak zrobić należy wypełnić ,,Informacje o zawiadomieniu” – pole ,,Treść zawiadomienia”, w którym podatnik powinien obszernie i szczegółowo opisać przyczynę składania czynnego żalu oraz okoliczności zaistnienia sytuacji. Wskazane jest również sprecyzowanie, czy popełniony czyn został już naprawiony. Jeżeli nie, podatnik powinien określić, w jaki sposób i w jakim terminie ureguluje np. wszystkie zaległe zobowiązania, bądź złoży zaległą deklarację podatkową.

PIT

Powiązane artykuły