Urząd Skarbowy Brzeziny

Urząd Skarbowy w Brzezinach

Urząd Skarbowy
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Godziny otwarcia US Brzeziny:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 46 8743011
fax. 46 8742177

Urząd Skarbowy Brzeziny
Urząd Skarbowy w Brzezinach (fot. Google)

e-mail

us1003@ld.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 26 1010 1371 0014 1422 2100 0000
VAT – 73 1010 1371 0014 1422 2200 0000
PIT – 23 1010 1371 0014 1422 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
17 1010 1371 0014 1422 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
71 1010 0055 0201 0030 0007 0000
Rachunek sum depozytowych
97 1010 1371 0014 1413 9120 0000
Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
97 1010 1371 0014 1413 9120 0000
Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
Opłata skarbowa
45 8781 0006 0040 0031 2000 0010

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Brzezinach obsługuje mieszkańców miejscowości Adamów, Bielanki, Błowicz, Bogdanka, Borki, Bronowice, Brynica, Brzeziny, Brzozowica, Buczek, Buczek-Parcela, Czyżyków, Dąbrowa Mszadelska, Dąbrowa, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Dmosin, Dmosin Drugi, Dmosin Pierwszy, Eufeminów, Eufeminówek, Feliksówka, Florentynów, Frydrychów, Gaj, Gałkówek-Kolonia, Góra, Gózd, Grodzisk, Grzmiąca, Guzówka, Helenów, Helenówka, Henryków, Hulanka, Ignaców, Jabłonów, Janinów, Jankowice, Jankowice-Kolonia, Janów, Jaroszki, Jasienin Duży, Jasienin Mały, Jasień, Jesionka, Jeżów, Jordanów, Jordanówek, Józefów, Kałęczew, Kamień, Kamień Górny, Karolew, Kędziorki, Klin, Kobylin, Kołacin, Kołacinek, Kosiska, Kotulin, Koziołki, Kraszew, Kraszew, Wielki, Kraszewek, Krzywda, Kuźmy, Leszczyny-Kolonia, Lubiska, Lubiska-Kolonia, Lubowidza, Lubowidza-Nowiny, Małczew, Marianów Kołacki, Marianów Rogowski, Marianówek, Michałów, Mikulin, Mikulin-Parcela, Mikuły, Mościska, Mroga Dolna, Mroga Górna, Nadolna, Nadolna Dobra, Nadolna-Kolonia, Nagawki, Niwa, Nowe Wągry, Nowiny, Nowostawskie, Działki, Nowostawy Dolne, Olenderki, Olsza, Olszewo, Osiny, Paprotnia, Paprotnia-Szosa, Pieńki Henrykowskie, Pieńki Nadolskie, Poćwiardówka, Polik, Popień, Popień-Parcela, Praga, Przanówka, Przecław, Przybyszyce, Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Rewica, Rewica Królewska, Rewica Szlachecka, Rewica-Kolonia, Rochna, Rogów, Rogów-Parcela, Rogów-Wieś, Romanówek, Rozdzielna, Rozworzyn, Różyce, Sadowa, Stare Koluszki, Stare Zalesie, Stare Koluszki-Parcela, Stare Leszczyny, Stary Rozworzyn, Stefanów, Strzelna, Strzemboszewice, Syberia, Szczecin, Szymaniszki, Ścibiorów, Tadzin, Tadzin, Taurów, Teodorów, Teresin, Tworzyjanki, Wągry, Wierzbówka, Wiesiołów, Wincentów, Witkowice, Witosówka, Władysławowo, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa-Kolonia, Wola Łokotowa, Wskrzesin, Zacywilki, Zajrzew, Zalesie, Zamłynie, Zawady, Ząbki, Żabieniec.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Skala podatkowa – poradnik dla klientów Urzędu Skarbowego w Brzezinach

Rok 2017 był rokiem zmian dotyczących sposobu rozliczania podatku dochodowego. Stawki podatku pozostały na takim samym poziomie (w PIT), natomiast kwotę wolną od podatku istotnie znowelizowano. Co zatem wziąć po uwagę przy rozliczeniu rocznym?

Formy opodatkowania

Jeśli chodzi o zakres dostępnych form opodatkowania, te nie uległy zmianie. Dochody z firmy można opodatkować skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową. Natomiast przychody z prywatnego najmu skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Kwota wolna

Kwotą wolną od podatku określamy kwotę, która nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku jest następstwem posługiwania się tzw. kwotą obniżającą podatek. Osoby fizyczne są uprawnione do odejmowania od obliczonego i należnego od nich podatku określoną kwotę, która za 2017 r. wynosi nie więcej niż 1188 zł. Na skutek jej stosowania maksymalna kwota wolna od podatku w 2017 r. wynosi 6600 zł. Należy pamiętać, że z kwoty wolnej można skorzystać tylko i wyłącznie przy rozliczaniu według skali podatkowej.

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest wskaźnikiem procentowym opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych, obowiązującym w danym roku podatkowym. Znajomość progów podatkowych przez podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych – według tzw. skali podatkowej jest bardzo ważna. To one decydują o wysokości odprowadzonego podatku do urzędu skarbowego w Brzezinach.

PIT – skala podatkowa u osób fizycznych

Większość dochodów, które określono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest opodatkowanych wg tzw. progresywnej skali podatkowej. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu, wyróżnia się pierwszy i drugi próg podatkowy.
Jeśli w danym roku podatkowym dochód nie przekroczył kwoty 85.528 zł, to zostaje on opodatkowany stawką 18%. Przy wyliczaniu podatku należy go pomniejszyć o tzw. kwotę zmniejszającą podatek, tj. 556,02 zł.
Jeśli zostanie przekroczony pierwszy próg podatkowy to obowiązywać będzie opodatkowanie stawką 32%. Co ważne, stawce 32% podlega tylko i wyłącznie kwota powyżej 85.528 zł. To znaczy, że dochód poniżej tej kwoty podatnik opodatkowuje stawką 18%, natomiast wszystko powyżej stawką 32%.

Do opodatkowania według skali podatkowej nie zaliczają się m.in. rozliczający się liniowo (19%), rozliczający ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową, dochody ze zbycia papierów wartościowych czy rozliczający działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza wartości 200 zł.

CIT – skala podatkowa u osób prawnych

CIT (rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne)  wynosi 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność lub 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy).

Do podstawy opodatkowania nie włącza się dochodów z dywidend, a także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale podatek od tych dochodów (przychodów) również wynosi 19% (art. 22 ustawy).

PIT

Powiązane artykuły