Urząd Skarbowy Głowno

Urząd Skarbowy w Głownie

Urząd Skarbowy
ul. Ludwika Norblina 2
95-015 Głowno

Godziny otwarcia US Głowno:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 42 7191981
ax. 42 7194096

Urząd Skarbowy Głowno
Urząd Skarbowy w Głownie (fot. Google)

e-mail

us1004@ld.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 59 1010 1371 0004 2022 2100 0000
VAT – 09 1010 1371 0004 2022 2200 0000
PIT – 56 1010 1371 0004 2022 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
50 1010 1371 0004 2022 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
26 1010 0055 0201 0040 0007 0000
Opłata skarbowa
84 8783 0004 0025 1011 2000 0002
Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
33 1010 1371 0004 2013 9120 0000
Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Głownie obsługuje mieszkańców miejscowości Ciechorajka, Głowno, Huta Józefów, Moczydła, Osiny, Otwock, Paleniec, Swoboda, Zabrzeźnia, Zabrzeźnia-Parcela, Zakopane, Albinów, Antoniew, Boczki Domaradzkie, Boczki, Zarzeczne, Bronisławów, Chlebowice, Dąbrowa, Domaradzyn, Feliksów, Gawronki, Glinnik, Helenów, Jasionna, Kadzielin, Kamień, Karasica, Karnków, Kolonia Lubiankowska, Kolonijka od Pludwin, Konarzew, Lubianków, Mąkolice, Mąkolice Drugie, Mąkolice Pierwsze, Mięsośnia, Nowy Antoniew, Ostrołęka, Parcela, Piaski Rudnickie, Pieńki Popowskie, Popów Głowieński, Popówek Włościański, Różany, Ruchna, Rudniczek, Rudnik, Sopel, Stara Wieś, Toporów, Władysławów Bielawski, Władysławów Popowski, Wola Lubiankowska, Wola, Mąkolska, Wola od Gozdowa, Wola od Popowa, Wola Zbrożkowa, Wymysłów, Ziewanice, Ziewaniczki, Anielin, Anielin Swędowski, Bartolin, Bratoszewice, Bronin, Brzedza, Cesarka, Ciołek, Dobieszków, Dobra, Dobra Poduchowna, Dobra-Nowiny, Gozdów, Kalinów, Kazimierzów, Kiełmina, Klęk, Koźle, Krucice, Lipa, Lipka, Ługi, Michałówek, Młynek, Niesułkowskie Działki, Niesułków, Niesułków-Kolonia, Nowa Zelgoszcz, Nowostawy Górne, Nowy Gozdów, Nowy Kalinów, Orzechówek, Osse, Pludwiny, Rokitnica, Romanów, Sadówka, Sierżnia, Smolice, Sosnowiec, Sosnowiec Dolny, Sosnowiec Górny, Sosnowiec-Pieńki, Stara Zelgoszcz, Stary Kalinów, Stary Imielnik, Stryków, Sujki, Swędów, Swędówek, Tymianka, Tymianka Mała, Warszewice, Warszewice-Polesie, Witanówek, Wola Błędowa, Wrzask, Wyskoki, Zagłoba, Zelgoszcz.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Prawo podatkowe – poradnik dla podatników Urzędu Skarbowego w Głownie

Według art. 6 Ordynacji Podatkowej, podatek jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa.
Podatki są głównym źródłem dochodów państwa i pokrywają potrzeby publiczne. Dzięki nim możliwe jest finansowanie np. szkół, szpitali czy budowy dróg. Podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce zostały opisane w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Klasyfikacja podatków

Na dzień dzisiejszy w Polsce możemy wskazać kilkanaście rodzajów podatków. Spora ich część to podatki bezpośrednie, do których należą m.in.:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek rolny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

Natomiast do podatków pośrednich zaliczyć można m.in. podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.

Najważniejsze podatki dochodowe – PIT, CIT i VAT

PIT

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, tzn. podatnikiem jest każda osoba fizyczna, która osiąga dochód. Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof. osoby fizyczne, które mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek płacenia podatków w Polsce od całości dochodów (przychodów), które uzyskały niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. W przypadku osób mieszkających w Głownie, właściwym urzędem skarbowym jest dla nich US Głowno, mieszczący się przy ul. Norblina 2.

CIT

Jest rodzajem podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podatnikami tego podatku są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • podatkowe grupy kapitałowe (te grupy złożone są z minimum dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną, funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej i posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa traktowane są jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jeśli siedziba lub zarząd podatnika znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to ma on obowiązek płacenia podatku od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Natomiast podatnik, który nie posiada siedziby lub zarządu w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ustawy).

VAT

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT określa, że podatnikami VAT są wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Co istotne, są one podatnikami niezależnie od celu lub rezultatu takiej działalności.
Właściciel firmy, będący czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek administrowania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT. To na ich podstawie musi rozliczyć się z tytułu podatku od towarów i usług.
Biorąc pod uwagę wysokość podatku naliczonego i należnego, przedsiębiorca będzie zobowiązany uiścić opłatę związaną z VAT lub będzie mógł starać się o zwrot podatku.

PIT

Powiązane artykuły