Urząd Skarbowy Koło

Urząd Skarbowy w Kole

Urząd Skarbowy
ul. Bolesława Prusa 10
62-600 Koło

Godziny otwarcia US Koło:

Poniedziałek 7:30-18:00
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 63 2628500
fax. 63 2628550

Urząd Skarbowy Koło
Urząd Skarbowy w Kole (fot. Google)

e-mail

us3010@wp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 91 1010 1469 0001 1422 2100 0000
VAT – 41 1010 1469 0001 1422 2200 0000
PIT – 88 1010 1469 0001 1422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
82 1010 1469 0001 1422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
63 1010 0055 0203 0100 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Kole obsługuje mieszkańców Koła miejscowości Adamin, Aleksandrów, Aleksandrówka, Arkuszewo, Augustynów, Babiak, Baranowiec, Barłogi, Białków Górny, Białków Kościelny, Bierzwienna Długa, Bierzwienna Długa-Kolonia, Bierzwienna Krótka, Bogusławice, Bogusławice-Nowiny, Boguszyniec, Borecznia Wielka, Borki, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bowyczyny, Brdów, Broniszewo, Bród, Brzezie, Budy Przybyłowskie, Budy-Gole, Bugaj, Bylice, Bylice Kolonia, Cegielnia, Chełmno, Chełmno-Parcele, Chojny, Chrustowo, Chruścin, Chrzanowo, Cichmiana, Cząstków, Czerwonka, Czołowo, Czołowo-Kolonia, Daniszew, Dąbie, Dąbrowa, Dąbrowice Stare, Dąbrowice Częściowe, Dąbrówka, Dębina, Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Dębowiczki, Dęby Szlacheckie, Długie, Dobrów, Domanin, Dorobna, Drzewce, Dzierawy, Dzierzbice, Dziewczopólko, Dzióbin, Dziwie, Elizanów, Felicjanów, Gaj, Gąsiorów, Gąsiory, Głębokie, Głogowa, Gozdów, Góraj, Górki, Grabina Wielka, Grabina Mała, Grabina, Grądy, Grodna, Gryglaki, Grzegorzew, Holenderki, Jagiełłów, Janczewy, Janowice, Jasieniec, Józefowo, Józefów Guzowski, Kaczyniec, Kaleń Duża, Kaleń Mała, Kamień, Karszew, Katarzyna, Kęcerzyn, Kiejsze, Kiełczew Górny, Kiełczew Smużny, Kiełczewek, Kłodawa, Kłokoczyn, Kobylata, Kocewia Duża, Korzecznik, Korzecznik-Podlesie, Korzecznik-Szatanowo, Koserz, Koserz Nowy, Kościelec, Krukowo, Krzewata, Krzewo, Krzykosy, Kupinin, Ladorudz, Ladorudzek, Leszcze, Leszcze, Częściowe, Leśnica, Lichenek, Lipie Góry, Lipiny, Lisice, Lubiny, Luboniek, Lubotyń, Lucjanowo, Lucynowo, Lutomirów, Łaziska, Łączewna, Łążek, Łęka, Łubianka, Łuczywno, Maciejewo, Majdany, Maliniec, Mała Wieś, Marynki, Mchowo, Mikołajówek, Młynek, Młynik, Mniewo, Moczydła, Mostki-Kolonia, Niwki Nowe, Nowa Wioska, Nowa Wieś, Nowa Wieś Wielka, Nowe Budki, Nowiny Brdowskie, Nowy Budzisław, Ochle, Okoleniec, Olszak, Olszówka, Osiek Mały, Osiek Mały-Kolonia, Osiek Wielki, Osówie, Ostrów, Ozorzyn, Plebanki, Pniewo, Podgajew, Podkiejsze, Podlesie, Police Mostowe, Police Średnie, Polonisz, Pomarzany Fabryczne, Ponętów Dolny, Ponętów Górny, Powiercie, Powiercie-Kolonia, Przedecz, Przybyłów, Przybyszew, Psary, Radoszewice, Rdutów Nowy, Rdutów, Rgielew, Rosocha, Rośle, Ruchenna, Ruszków Drugi, Ruszków Pierwszy, Rybno, Rycerzew, Rysiny, Rysiny-Kolonia, Rzuchów, Skobielice, Słupeczka, Smólniki Osieckie, Smólniki Racięckie, Sobótka, Sokołowo, Stanisławów, Stare Morzyce, Stare Budki, Stary Budzisław, Stefanowo, Straszków, Straszkówek, Studzień, Stypin, Suchy Las, Szarłatów, Szczepanów, Szołajdy, Tarnówka, Tarnówka Wiesiołowska, Tomaszew, Trzebuchów, Trzęśniew, Trzęśniew Mały, Tury, Umień, Waki, Wandynów, Wewierz, Wiecinin, Wiesiołów, Witowo, Wojciechowo, Wólka Czepowa, Wrząca Wielka, Wrząca Wielka-Kolonia, Zabłocie, Zakrzewo, Zalesie, Zawadka, Zbijewek, Zbijewo-Kolonia, Zbójno, Zielenie, Zieleniec, Złota, Zwierzchociny, Zygmuntówek, Żarowo, Żeromin, Żurawieniec.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Otrzymanie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w Urzędzie Skarbowym w Kole

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w US Koło, należy poprawnie i terminowo złożyć swoje zeznanie podatkowe. Można je złożyć bezpośrednio w siedzibie kolskiego urzędu, przesłać drogą pocztową albo złożyć elektronicznie.

Zeznanie, które podatnik złożył w US w Kole jest sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez komórki organizacyjne właściwe w tym zakresie. W efekcie wskazanych czynności, może nastąpić:

– zaliczenie nadpłaty z urzędu na rzecz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i bieżącymi,

– zaliczenie nadpłaty w części albo w całości na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych,

– w sytuacji, gdy kwota nadpłaty jest niższa od wysokości kosztów upomnienia, to jest ona zaliczana z urzędu na rzecz zaległości, zobowiązań bieżących albo przyszłych (zwrot może nastąpić tylko na pisemny wniosek podatnika o dokonanie zwrotu tej kwoty).

Jeżeli następuje zaliczenie nadpłaty na rzecz zobowiązań podatkowych zaległych albo bieżących, to kolski fiskus wydaje postanowienie w tym zakresie. Na to postanowienie Podatnikowi przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zwrot nadpłaty podatku wynikający z zeznania podatkowego następuje na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, płatnika albo inkasenta, który jest zobowiązany do posiadania tego rachunku albo gotówką za pośrednictwem poczty, bądź w kasie kolskiego urzędu. Jeśli Podatnik chce, żeby zwrot nadpłaty został dokonany w kasie, to musi złożyć w tym zakresie pisemny wniosek. Może go zawrzeć w zeznaniu podatkowym, zamieszczając odpowiednią adnotację w polu „Dodatkowe informacji”. W przypadku przesyłania nadpłaty przekazem pocztowym, jest ona pomniejszana o koszty jej przesłania, w kwocie 1% kwoty przekazu oraz 5,20 PLN za przelew. Istotne jest, że podatnik nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i może wybrać formę zwrotu, która jest dogodna dla niego.

Co więcej, podatnik ma prawo otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia swojego zeznania podatkowego. Jeśli kolski fiskus nie wywiążę się z tego obowiązku w terminie, to podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania nadpłaty wraz z oprocentowaniem określonym ustawą.

PIT

Powiązane artykuły