Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza

Urząd Skarbowy w Krakowie Krowodrzy

Urząd Skarbowy
ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków

Godziny otwarcia US Kraków Krowodrza:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piatek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 12 6656000
fax. 12 6656136

Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza
Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza

e-mail

us1208@mp.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 62 1010 1270 0004 2022 2100 0000
VAT – 12 1010 1270 0004 2022 2200 0000
PIT – 59 1010 1270 0004 2022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
53 1010 1270 0004 2022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
61 1010 0055 0201 2080 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Krakowie – Krowodrzy obsługuje mieszkańców obszaru ograniczonego ulicami: Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków-Katowice, wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Warszawa, wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Kamienną, ul.Krasińskiego do mostu Dębnickiego i dalej wzdłuż Wisły do granicy miasta.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę


Jak złożyć pismo lub wniosek w US Kraków-Krowodrza?

Korespondencję skierowaną do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza lub Naczelnika tego urzędu można przekazywać:

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (korespondencja formalna – składanie pism, wniosków, odwołań itp.),

– przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres us1208@mp.mofnet.gov.pl (można wysyłać jedynie korespondencję nie mającą charakteru pisma procesowego czy urzędowego),

– tradycyjnie drogą pocztową (wysyłając na adres Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków),

– faxem na numer 12 6656136,

– bezpośrednio w Sali Obsługi Podatnika, mieszczącej się w siedzibie urzędu w Krakowie przy ulicy Krowoderskich Zuchów 2.

Istotne jest, że pisma składane do urzędu skarbowego powinny spełniać określone wymogi formalne, takie jak wskazanie treści żądania oraz osoby, od której pismo pochodzi. Ponadto przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymogi co do treści pisma.

Dodatkowo, do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza deklarację podatkową można wysłać przez Internet, co stanowi prosty, szybki i bezpieczny sposób.

PIT

Powiązane artykuły