Urząd Skarbowy Łódź Polesie

Urząd Skarbowy w Łodzi Polesiu

Urząd Skarbowy
ul. 6 Sierpnia 84/86
90-646 Łódź

Godziny otwarcia US Łódź Polesie:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 42 2546000
fax. 42 2546251

Urząd Skarbowy Łódź Polesie
Urząd Skarbowy Łódź Polesie (fot. Google)

e-mail

us1012@ld.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 66 1010 1371 0000 7122 2100 0000
VAT – 16 1010 1371 0000 7122 2200 0000
PIT – 63 1010 1371 0000 7122 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
57 1010 1371 0000 7122 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
54 1010 0055 0201 0120 0007 0000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
06 1010 1371 0000 7113 9120 1000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
40 1010 1371 0000 7113 9120 0000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Łodzi – Polesiu obsługuje mieszkańców dzielnicy Polesie.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Według prawa skarbowego, każdy obywatel Polski, czyli podatnik, musi co roku złożyć osobisty PIT. Dotyczy to również osób pozostających w związku małżeńskim. Niemniej istnieją wyjątki, w których te prawo można zastąpić innym mówiącym, iż w sytuacjach określonych w przepisach, dopuszczalne jest przedłożenie jednego, wspólnego PIT-a. W tym poradniku wyjaśnimy, jak rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie wspólnie z małżonkiem oraz jakie korzyści wynikają z takiego posunięcia.

Dlaczego warto rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem?

Wiele sytuacji zawodowych, w jakich znajdują się małżonkowie, sprzyja wspólnemu rozliczeniu PIT. Wyszczególnijmy następującą sytuację. Jedno z małżonków zarabia bardzo dobrze, a drugie pracuje jedynie na pół etatu. W owym wypadku pierwszorzędnym rozwiązaniem, sprzyjającym korzyści finansowej małżeństwa, będzie wspólne rozliczenie zeznania podatkowego. 

Na skutek takiego procederu, małżeństwo to zapłaci niższy podatek. Inna okoliczność, która także może przemawiać za skonstruowaniem jednego PIT-a, to na przykład sytuacja, gdy na dom i rodzinę, łoży jedynie mąż, ponieważ żona nie wykonuje pracy zawodowej i zajmuje się gospodarstwem.

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Po pierwsze, każdy małżonek winien jest obliczyć swój całkowity dochód za dany rok podatkowy. Po drugie, gdy już dokonane zostaną te kalkulacje, należy dodać wyliczone dochody każdego z małżonków. Następnie otrzymany wynik, dzielimy na pół. Teraz od połowy dochodu, ustalamy wysokość podatku, czyli 18%. Na koniec oszacowana w ten sposób wysokość podatku, powinna być pomnożona przez 2.

Komu przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia?

Nie sposób pominąć faktu, iż tylko konkretnym klientom Urzędu Skarbowego w Łodzi-Polesiu przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Na tę okoliczność, przygotowaliśmy poniżej listę przypadków, w których to urząd skarbowy dopuszcza do kolektywnego rozliczenia PIT.

  • Małżonkowie muszą być obywatelami Polski.
  • Muszą posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy.
  • W zeznaniu podatkowym należy odhaczyć specjalny punkt oznaczony kwadratem.

Ponadto wspólne rozliczanie PIT-U przysługuje:

  • Wdowcom, których małżonek zmarł w trakcie trwania danego roku podatkowego, za który będą się rozliczać.
  • Wdowcom, których małżonek żył w roku podatkowym, za który się rozliczają, ale małżonek zmarł po upływie roku podatkowego.

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której jeden z małżonków w danym roku podatkowym zarobił kwotę, która nie wymaga opodatkowania. Pamiętajmy również o tym, że od 2019 roku, nie musimy już iść osobiście do urzędu skarbowego, ponieważ możemy złożyć zeznanie podatkowego w nowym systemie internetom, e-pit lub wykonać je w programie, następnie wydrukować i wysłać do fiskusa listem poleconym. 

PIT

Powiązane artykuły