Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów

Urząd Skarbowy w Warszawie Mokotowie

Urząd Skarbowy
ul. Postępu 16A
02-676 Warszawa

Godziny otwarcia US Warszawa Mokotów:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5020000
fax. 22 5020145

e-mail

us1433@mz.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 03 1010 1010 0165 4822 2100 0000
VAT – 50 1010 1010 0165 4822 2200 0000
PIT – 97 1010 1010 0165 4822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
91 1010 1010 0165 4822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
24 1010 0055 0201 4330 0007 0000

Rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie
74 1010 1010 0165 4813 9120 0000

Opłata skarbowa
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Mokotowie obsługuje mieszkańców dzielnicy Mokotów.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Złożenie pisma w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów.

Wszelkie wnioski oraz pisma kierowane do US Warszawa-Mokotów, jak i do Naczelnika tego warszawskiego urzędu, można przekazywać w następujący sposób:

– elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP, gdzie pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego można składać pisma ogólne do podmiotu publicznego, natomiast pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/elektroniczne-przesylanie-tytulow-wykonawczych/7ah437vvu3 można elektronicznie przesyłać tytuły wykonawcze

– poczta elektroniczna, czyli wysłanie maila pod adres us1433@mz.mofnet.gov.pl Istotne jest, że mailowo można kierować tylko korespondencję, która nie ma charakteru pisma urzędowego lub procesowego,

– tradycyjna droga pocztowa, czyli wysłanie pisma na adres Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa

– fax 22 50-20-218

– złożenie pisma lub wniosku osobiście w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu 16A.

PIT

Powiązane artykuły