Zasady rozliczania samochodów w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019r.

Od 1 stycznia 2019r. Ministerstwo Finansów zaplanowało szereg zmian w zasadach rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

samochody na ulicy

Najważniejszą i najkorzystniejszą zmianą dla przedsiębiorców jest podniesienie limitu amortyzacji samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym z wartości 20.000 euro do 150.000zł. Starą wartość 20.000 euro przelicza się na złotówki według kursu NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania – daje to około 85.000zł. Wynika z tego, że limit zostanie podniesiony niemal dwukrotnie.

Kolejne zmiany niestety narzucają na przedsiębiorców pewne ograniczenia. Do końca 2018 roku samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej, a niebędące środkami trwałymi, rozliczane były na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Nowe przepisy znoszą obowiązek prowadzenia „kilometrówki” i wprowadzają ograniczenie rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu używania takiego samochodu do 20%. Dotyczy to również ubezpieczenia.
Ministerstwo planuje także zmiany dla samochodów wykorzystywanych jednocześnie w działalności gospodarczej i prywatnie. W takim przypadku ograniczenia sięgną 50% wydatków.
Kolejną niekorzystną zmianą jest ograniczenie rozliczania wydatków dotyczących leasingu samochodowego. Dotychczas przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zapłatę raty leasingowej w pełnej wysokości. Po 1 stycznia 2019 roku w kosztach będzie można zapisać jedynie część tej raty, w taki sposób, aby w czasie trwania leasingu rozliczyć w kosztach maksymalnie 150.000 zł. W przypadku wykupu samochodu z leasingu i wprowadzenia go do działalności gospodarczej – limit 150.000zł dotyczyć będzie także amortyzacji. Umowy leasingu zawarte przed nowelizacją ustawy będą podlegały starym zasadom, ale maksymalnie do 31 grudnia 2020 roku.

PIT

Powiązane artykuły