Wszystko, co trzeba wiedzieć o ePUAP

Wiele osób z powodów zawodowych nie może pozwolić sobie na wizytę w urzędzie, by załatwić sprawę. Większość oddziałów ZUS czy placówek skarbowych pracuje w godzinach, w których obywatele zazwyczaj sami są w pracy. Chyba nikt tak na prawdę nie ma ochoty jechać do urzędu, i tracić niepotrzebnie czas, stojąc w kolejce.

logo epuap

By ułatwić życie obywatelom, stworzono ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Jest to system informatyczny, który przypomina zwykłą pocztę e-mail, w której logujemy się na swoje konto. Dzięki posiadaniu profilu na ePUAP, dostajemy możliwość załatwienia sporej części spraw w różnych urzędach, z komputera we własnym domu.

Zakładanie konta

Aby założyć profil, należy wejść na stronę epuap.gov.pl i tam kliknąć „Zarejestruj się”. Sam proces rejestracji nie jest skomplikowany, standardowo podajemy swoje dane, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego (do otrzymywania sms-ów z potwierdzeniami). Dodatkowo musimy podać wymyśloną nazwę użytkownika (login) i hasło.

Aby można było załatwiać sprawy urzędowe bez wizyty np. w placówce ZUS, niezbędna jest weryfikacja konta, czyli przekształcenie go w tzw. profil zaufany. Dzięki temu urzędnik będzie wiedział z kim ma naprawdę do czynienia. Po zmianach, które wynikły z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, z dniem 7 października 2016 r., zakładanie konta na ePUAP wiąże się automatycznie ze złożeniem wniosku o profil zaufany. Oznacza to mniej więcej tyle, że każde konto, które jest zakładane w tym systemie, musi być zweryfikowane.

Profil zaufany

Aby potwierdzić swoją tożsamość, możemy wypełnić wniosek i udać się do urzędu, gdzie urzędnik sprawdzi nasze dokumenty i nada naszemu profilowi status zaufanego. Szybszym rozwiązaniem, bez wizyty w urzędzie, jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale to wiąże się niestety z opłatami dla firmy wydającej taki certyfikat.

By zapewnić jeszcze większą wygodę dla petentów, od niedawna wprowadzono także możliwość potwierdzania własnej tożsamości poprzez instytucje trzecie, np. bankowość elektroniczną. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, później trzeba przedłużyć jego ważność.

Co można załatwić przez ePUAP?

Katalog usług, spośród których można wybierać w ePUAP jest ogromny. Na głównej stronie rządowego portalu o tym systemie, znajduje się 21 głównych kategorii, które zawierają dodatkowe podkategorie, a te dopiero konkretne typy spraw do załatwienia. Posiadanie zaufanego profilu pozwala np. na złożenie wniosku w programie 500+, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie straty tego dowodu, zgłoszenie straty lub zniszczenia paszportu, wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

System umożliwia również złożenie wniosku o wydanie odpisu lub duplikatu świadectwa ukończenia szkoły lub studiów, poinformowanie urzędu o zbyciu pojazdu, uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, a nawet składanie wniosku o organizację imprezy masowej.

Jak działa ePUAP?

System działa trochę jak poczta e-mail połączona z przesyłką poleconą. Każde pismo i każdy wniosek wysłany przez klienta oraz każdy odbiór przesyłki zwrotnej, są certyfikowane za pomocą tzw. urzędowego poświadczenia odbioru. Jest to elektroniczny dokument (awizo), który potwierdza skuteczność dostarczenia korespondencji, podobnie jak pieczątka na poczcie. Korzystanie z ePUAP wygląda trochę jak załatwianie sprawy w wirtualnym okienku w urzędzie.

Niektóre instytucje automatycznie nie oferują jednak pewnych usług w tym systemie. Można w takim przypadku wysłać poprzez swoje konto w ePUAP wiadomość e-mail do tzw. elektronicznej skrzynki podawczej interesującego nas urzędu. Każdy urząd powinien mieć taką skrzynkę, dzięki której jest możliwa elektroniczna komunikacja z placówką. Do takiej wiadomości można dodać załączniki (skany lub zrzuty ekranu z potwierdzeniami wpłat/przelewów, aneksy i inne).

PIT

Powiązane artykuły